savo reikšmė

Kas yra savo? 1. savarankiškai 2. imti savarankiškai gyventi 3. savaip 4. padaryti taip, kaip nori, savaip 5. savarankiškai 6. šlapintis ar tuštintis 7. savarankiškai pradėti gyventi 8. labai, smarkiai 9. labai daug 10. labai 11. visiškai 12. savaime 13. pats, savarankiškai 14. pats 15. nenoromis 16. negudrus, lėtas 17. visai, niekuomet 18. labai balsiai 19. nerimti 20. niekada 21. savo ruožtu 22. kada nors, tam tikram laikui atėjus 23. kištis į kitų kalbą 24. užsispyrus tą patį tvirtinti 25. praktiškai pačiam 26. savarankiškai gyventi 27. riebus 28. jaunystėje 29. įsiterpti, kištis į kitų kalbą 30. mažų mažiausia 31. rūpintis savo reikalais 32. mirti 33. elgtis savo nuomone, supratimu, savaip 34. į nieką nežiūrint, savarankiškai, įprasta tvarka 35. įpykti 36. savąją, kas patinka 37. sunkiai 38. menkaiišmanyti, žinoti

savo sinonimai

savo junginiai

  • (atsikratyti) nuo savo galvos, (prisiekti) savo garbe, atsiimti savo, atsiimti savo žodžius, atsisakyti priimti į savo tarpą, atvirai pasakyti savo nuomonę, atvirai pasakyti savo nuomonę/kalbėti, gerai išmanyti savo dalyką, išdėstyti savo nuomonę, iškelti savo kandidatūrą, iškilęs savo pastangų dėka, išlįsti iš savo kiauto, jaustis kaip ne savo kailyje, jaustis kaip ne savo kailyje/nejaukiai, kaip savo penkis pirštus, kelti savo kandidatūrą į, kiekvienas savo, kištis (ne į savo reikalus), laikytis savo, laikytis savo pozicijų, matysi kaip savo ausis, mėgstantis kištis ne į savo reikalus, netverti savo kailyje, nuteikti savo naudai, palenkti į savo pusę, paminti savo principus, panaudoti savo ar kitų įtaką, panaudoti savo ar kitų įtaką/pažintis, pareikšti savo nuomonę, parodyti savo tikrąjį veidą, pasiekti savo, paskendęs savo mintyse, rizikuoti savo gyvybe, saugoti savo gerą vardą, savo jėgomis, savo laiku, savo noru, savo padaryti, savo pasiekti, savo paties labui, savo stichijoje, savo tautos nepriklausomybės šalininkas, savo vietoje, teisė turėti savo kultūrą, tenkinti (savo norus), turėti (savo sudėtyje), vartojimas savo reikmėms, įnešti savo indėlį, žinoti kaip savo penkis pirštus
  • teisė turėti savo kultūrą, vartojimas savo reikmėms
  • Savo Miloševičius
Ką reiškia žodis savodai? Visi terminai iš raidės S.