tamsta reikšmė

Kas yra tamsta? támsta (<tavo mylista) pron. pers. (1) BS108, J, Š, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, Kp, Slm, Nj, Skrb, Tršk, Šlčn, Pp, Jdr, tam̃sta KI294, K; I, RtŽ, M, L, Rtr tu, jūs (pagarbiai kreipiantis į kokį asmenį): Žodis tamsta pasakomas tik vietoj žodžio tu, kada kreipiamės į kiek didesnį asmenį J.Jabl. Sugaišinau tamstą savo ilgu laišku, bet gaišinsiu dar M.Katk. Iš pat pradžios pasisakau támstai esąs žemaitis Jn. Ar nežinai tamsta, kur mano Petriukas? J.Bil. Támstų daug atvažiavo? Žg. Aš viena, támsta antra Lk. Támsta, kai suaugesnis, padabok mano vaikus Km. Támstos amžiuo mažai kas i beaudė Lž. Ar támsta nori dirbt juodą žemę? Dt. Be támstos bus kam pelus kast Pšl. Aš tatai támstai teip pasakysiu, támsta nesupyk Sd. Ar skanu támstom medus? Rz. Ale dėk i támsta, valgyk Brs. Ačiū, atsimokėsiu támstai, dukryte Šln. Ir par támstom gal tas pats? LKT317(Stlm). Iš kurgi tamsta esi? BsMtII105(Sv). Aš támstos nebūsu End. Tamsta man ne kavalierius, aš tamstai ne pana Žem. Oi berneli meironeli, dėl tamstos kalbelių reik nustoti žalių rūtų, jaunųjų dienelių D22. Neduosiu rankos šį rudenėlį, nebūsiu tamstos šį rudenėlį NS1091. Eik tamstyt lig miško tiesiai Skp. Tamstìkės iš tolie musėt? Krž. Gal tamstìkė turi šitų vaistų? Kv. O kaip tamstẽlis gyveni? Nt. Tamstẽlė gal nepietujus? Vlk. Sveikinu Tamsčiuką! TS1902,12b. Mes tamstelių neniekiname, ale ir tamstos iš mūsų per daug nereikalaukit A.Vien. ^ Tamsta esi saldus it pienas, bijaus, kad nesurūgtumi VP45. Tamstos galva tušti kaip daržinė pavasarį VP45. Tu tai tu, aš treti metai kaip tamsta LTsV272. Tu tamsta, aš tamsta, o kas kiaules ganys? LTR(Jrb). Aš su támsta kiaulių neganiau (aš tau nelygus)! Alvt. Iš tamstos burnelės – Dievo auselėn LTR(Antz). Sveikas! – Pats tamsta [būk sveikas] (atsakoma užgeriančiam) Šts. ║ kreipiantis pridedamas prie pareigų (ppr. mokytojo) pavadinimo: Noriu sutrukdyti, tamsta mokytoja! rš.

Ką reiškia žodis tamstasis? Visi terminai iš raidės T.