dėl reikšmė

Kas yra dėl? dė̃l praep. su gen. (kartais dat.) 1. priežasties santykiui žymėti: Dė̃l šalčio neisiu K. Jis pagirtas dė̃l savo darbų KII97. Dėl tavęsdabar vargstu Vlž. Man dėl jo nė šilta, nė šalta Grž. Dėl apsileidimo jis taip nusigyveno And. Dėl kaulo šunys susipjovė Kur. Graudžiai verkė mergužėlė ... dėl molinio puodo KlpD83. Tai čia guli jauns bernelis dėl vainiko skendęs JD662. Praded dejuoti dėl savo kirvuko Jrk21. Netekau rūtelių žaliųjų dėl tavo, berneli, žodelių meiliųjų J.Jabl. Ne, mes dėl mėsos tiktai jūsų (gaidžių) giriame balsą K.Donel. Nepaderėję javai dėl giedrų ar lytų S.Dauk. Bet ir valgių dėl skūpų nei viens nesiskundė K.Donel. Ei baudė baudė mane tėvelis dėl alyvos šakelės JV1091. Anė dėl tų tėvo žodžių nuraudonavo LzP. Taip tolie mus varinėti dėl trijų dienų (tris dienas turim atsėdėti) Žem. Dėl tokio valgio aš alkana Ktk. Dėl arklių pasišnekėti atėjau FrnS1227. Viešpatie, ... išklausyk mane dėl teisybės tavo Mž478. Ir visada jų dėl rūpinasi BPII59. Pranas savo dukraitės dėl dejuoja RD194. Kad aš tavęs dėl mirti turėčiau FrnS1226. Jo dė̃l aš tai galėčiau daryti KII182. Man tavęs dėl rūpi KBI37. Žėk (žiūrėk), dė̃l kokios (ko gero) man teks su juo susibart! Jnšk. ^ Dėl vieno kuproto visus kuprotais vadina Sim. Supyko dėl baravyko, nuliūdo dėl barščių bliūdo PPr418. Dėl vienos žuvies į vandenį nešoks TDrVII334. Dėl tos skylės visi tylės Sdk. Dėl ilgo liežuvio ne vienam dantys išgriuvo PPr109. Manęs dėl nebus margos karčemos B. 2. nuolaidai žymėti: Ginkite nors dangumi dėl manęs Žem. Dėl munęs gali eiti Slnt. Dėl jo tai, ką nori, daryk: jis nieko nesakis Pn. Dėl mane tu, Marel, gali miegot čielą dieną ir čielą naktį Tj. Dė̃l mane! (tegu daro kaip nori, man nerūpi) Lp. Dėl tavo baidyklės žvirbliai miežius kaip lesė, taip ir les Sdk. 3. tikslui, paskirčiai žymėti: Įsakas dėl apdovanojimo daugiavaikių motinų ordinais (sov.) sp. Turiu, bet ne dė̃l tavęs Slnt. Davė šieno dėl karvės Ktk. Blogą paveikslą duoda dėl kitų vaikelių FrnS1230. Čia rugiai dė̃l malimo, o ne dė̃l pardavimo Jnšk. Dė̃l žiemos storojies Tj. Susitarta dėl medžių plukdymo Nemunu rš. Visados dėl atstankai reikia turėti patiektų diegų S.Dauk. Dė̃l neputimo deda dalgį pri įkąstos vietos Šts. Dėl drąsos dar išmausiu (išgersiu) burną Žem. Nesidžiaukit, paukšteliai, ne dėl jūsų uogelės LTR(Dkk). Maisto dėl triūsinėti pradėjom K.Donel. Ramybės dėl ji geriau nieko nesako I.Simon. Dėl visa ko (nenumatytam atvejui) Š. | Prašom duot mosties dėl (nuo) spuogų Pn. Čia yr geri vaistai dėl pūslei (pūslei gydyti) Klp. Aš tau padarysiu arbatos dėl kosulio (nuo kosulio) I.Simon. ^ Dėl giminių turėk, dėl vaikų galėk Ėr. 4. sakinio temai paryškinti: Dė̃l gražumo jis gražus Slm. Dė̃l davimo davė Slm. Dėl buvimo yra piktų žmonių, bet yra ir gerų FrnS1228. Ta dainelė dėl tikimo patiko visiems FrnS1228. Dėl mokymos mokės, bet maž ko tepramoko M.Valanč. | Kai dėl mūsų metalo pramonės raidos tarptautinės reikšmės, tai ji yra be galo didelė (sov.) rš.

dėl sinonimai

dėl junginiai

  • (o) dėl, EB ieškinys dėl atsakomybės nustatymo, Susitarimas dėl antibalistinių raketų, Susitarimas dėl strateginės ginkluotės apribojimo, atleidimas dėl darbo vietų mažinimo, atleisti dėl ligos, atostogos dėl ligos, bausmių netaikymas dėl senaties, byla dėl civilinės atsakomybės, daug triukšmo dėl nieko, derybos dėl EB susitarimo, derybos dėl muitų tarifų, derybos dėl narystės, diskriminacija dėl negalios, diskriminacija dėl seksualinės orientacijos, dėl Dievo meilės!, dėl ko nors, dėl nesuprantamų priežasčių, dėl to, dėl tos priežasties, dėl visa ko, dėl įvairumo, dėl šito, einantis iš proto (dėl), ginčas dėl teismingumo, ginčytis dėl smulkmenų, ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo, ieškinys dėl neveikimo, ieškinys dėl įsipareigojimų nevykdymo, judėjimas dėl autonomijos, kas pamišęs dėl ko nors, kreiptis dėl, o dėl, pametęs galvą dėl, pamišęs (dėl), pamišęs dėl, pasakyti dėl to, rūpintis/ginčytis dėl smulkmenų, skundas dėl administracinės atsakomybės, skundas dėl pripažinimo negaliojančiu, susitarimas dėl dalinio skolos grąžinimo, susitarimas dėl kainų, vaidytis dėl
  • EB ieškinys dėl atsakomybės nustatymo, Susitarimas dėl antibalistinių raketų, Susitarimas dėl strateginės ginkluotės apribojimo, atleidimas dėl darbo vietų mažinimo, bausmių netaikymas dėl senaties, byla dėl civilinės atsakomybės, derybos dėl EB susitarimo, derybos dėl muitų tarifų, derybos dėl narystės, diskriminacija dėl negalios, diskriminacija dėl seksualinės orientacijos, ginčas dėl teismingumo, ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo, ieškinys dėl neveikimo, ieškinys dėl įsipareigojimų nevykdymo, judėjimas dėl autonomijos, kreipimasis į EB Teisingumo Teismą dėl bylos priklausomybės, skundas dėl administracinės atsakomybės, skundas dėl pripažinimo negaliojančiu, susitarimas dėl dalinio skolos grąžinimo, susitarimas dėl kainų
  • Alessandro Del Piero, Banda del Rio Sali, Casa Estrella del Benfica, Copa del Rey de Baloncesto, Europos chartija dėl konsulinių teisėjų komercinėse bylose, Kapilja del Montė, Kolonija del Sakramentas, Konsepsion del Urugvajus, La forza del destino, Mar del Plata, Mūšis dėl Maskvos, Mūšis dėl Prancūzijos, Nevado del Tolima, Ochos del Saladas, San Chose del Guavjarė, Santa Maria del Fiore, Santjago del Esteras, Santjago del Estero provincija, Santjago del Estero-La Bandos aglomeracija, Siera Nevada del Kokuji, Siudad del Estė, Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos, Valje del Kaukos departamentas, Vilja del Parkė
Ką reiškia žodis dėl ko? Visi terminai iš raidės D.