turėti reikšmė

Kas yra turėti? 1. nusitvėrus, įsitvėrus, užsidėjus laikyti 2. rankom suėmus laikyti, prilaikyti, valdyti 3. prilaikyti, kad nesusmuktų, nenupultų 4. suėmus tvirtai laikyti, kad nepabėgtų, neištrūktų, nesujudėtų 5. sustabdyti bėgantį, neleisti pabėgti 6. neleisti išeiti, išvykti 7. laikytis įsitvėrus, įsikibus už ko nors, kad neparvirstų, nenugriūtų 8. tvirtai stovėti, laikytis, nenukristi 9. kyburiuoti ant ko nors, laikytis 10. būti atrama, remti, išlaikyti, palaikyti, sutvirtinti, sustiprinti 11. išlaikyti svorį 12. laikyti tam tikroje vietoje, būti padėtam kur 13. laikyti ką nors atsargai ar šiaip kokiam reikalui 14. būti kur padėtam, laikytis 15. laikyti ką, būti kokioje būklėje, padėtyje 16. laikyti ką nors savo naudai, auginti, prižiūrėti 17. tvarkyti, rikiuoti 18. laikyti ką nors prie savęs, priimti gyventi 19. auginti, globoti 20. būti, laikytis vienoje vietoje, užsibūti 21. ponas taigi Č Visgi prie ko turė jos Krč Žiemą vilkai prasbasto, o čia nesi turi, praeina in Švenčionėlius Strn Tos kirmėlės turė davos žilvičių puvėsiuos Brž Kap insigeria, tai ir tu ris erkės in karvės Šlčn In bulbienio bulbė nesi turi, kaip ana gali augt Klt prk Par ją žodis nesi turi, da kad kokiam žmogui Klt 13 intr Skdv prk i laikytis, gyvuoti

turėti sinonimai

turėti junginiai

  • (iš)drįsti, turėti drąsos, atsitiktinai turėti progos, būtinai turėti, gausiai turėti (ko), pasmerktas turėti, pateikti (kam)/turėti informaciją, teisė turėti savo kultūrą, turėti (kam nors) silpnybę, turėti (kokį) skonį, turėti (savo sudėtyje), turėti atsargų, turėti bendrą sieną, turėti blogų ketinimų, turėti daug vargo, turėti drąsos, turėti dvi puses, turėti galvoje, turėti informaciją, turėti jauniklių, turėti kantrybės, turėti karščio, turėti kokius įgimtus gabumus, turėti ką bendra su, turėti ką nors bendra, turėti ką nors bendra su, turėti malonumą, turėti maža (ko), turėti naudos, turėti nedaug, turėti nelengvą užduotį, turėti nemalonumų, turėti nesantuokinių santykių, turėti noro, turėti omeny, turėti pagrindą, turėti pranašumą, turėti pranašumą prieš (ką), turėti reikalų su, turėti reikšmės, turėti ryšį su kuo, turėti sudėtas/išklotas grindis, turėti susiveržti diržą, turėti tvirtą nuomonę, turėti vargo, turėti visus duomenis, turėti įtakos, turėti žinių, turėti/laikyti atsargoje, turėti/paimti viršų
  • teisė turėti savo kultūrą
Ką reiškia žodis turėtis? Visi terminai iš raidės T.