medinis reikšmė

Kas yra medinis? 1 medìnis sm. ppr. pl. (2) Ut, Mlt, Ldk, Sv apavas medžio padais, klumpė: [Petras] apsivilkęs kailiniais ir apsiavęs dideliais mediniais A.Vien. Apsiauk mediniùs, eidamas laukan Skp. Šlapynėj gera su medìniais avėt, nedrėgsta kojos Dbk. Teip ir klunksėjau parruden su medìniais Sdk. Nutašyk ir apsikalk medinius Ukm. Eina kaip su mediniais (poška) Alz. Su mediniais žiemą da šilčiau Glv. Tai gražius medinėlius apsimušiau, net smagu vaikščioti Srv.
2 medìnis sm. (2); CI356, Lex18 zool. tetervinas.
3 medìnis sm. (2); rš miško žvėrių saugotojas, dievas.
4 medìnis, -ė adj. (2) 1. SD46, K padarytas iš medžio: Medinis jų apsiavimas krito nuo kojų rš. Medìnė ešis OG175. Medìnis tiltas J. Kur anas medinis šaukštas? Ėr. Medinis vežimas N. Seniau akėčios buvo mediniais kuolais Pn. Tas žmogus medinėm kojom Grž. Gėriau aš degtinę iš medinio rago (d.) Tvr. Kiek kartų jūs tokį medinį aulį atdarot, tai vis kelios bitės turia mirti S.Dauk. Medinelė trobelė Šts. Medìnės anglys Alk. Medìnis šarmas Šts. Medìnių pelenų dėjo į uostomąjį teboką Šts. Kašikėliai buvo iš medìnių šaknių Sem. Atsigulu ir guliu kaip medìnis Antš. | prk.: Medìnė (kieta, buka) galva – niekam verta Grž. Pas juos duona medìnė (kieta, neįkandama), o pyrago niekad nekepa Gs. ^ Anas ne medìnį, ale geležinį kryžių neša (labai vargsta) Trgn. Medinį garnitarą padirbo (mirė) Ds. Medinį garnitarą dirba (sunkiai serga) Ds. Akena kap su medìnėm akėčiom (prastai) Prn. 2. medžiui skirtas: Medinis klijus (medžiams klijuoti) tai čia gerai sutrauktų Sdk. Augymes reik užtepti mąste arba vašku mediniu S.Dauk. Man nė motais, kad medìnė rinka (kur medžius pardavinėja) jau ne čia Vlkv. 3. priklausantis medžio apdirbimui: O tas vaikas tai kokio medìnio amato mokysis Gs. 4. priklausantis medžių rūšiai (apie augalą): Mediniai augalai – krūmai arba neaukšti medžiai P.Snar. 5. prk. nejudrus, sustingęs, nejautrus: Kokios sunkios mano rankos, o kojos medinės rš. Eik tu, medinis! Ds. Ma[n] tokie medìniai vyrai nepatinka Skr. Mediniu veidu, tylėdamas ją stebėjo rš. Nusijuokė girgždamu mediniu juoku rš. ◊ medìnis vãbalas Skp zool. karkvabalis (Melolontha melolontha).
5 medìnis, -ė adj. (2), mẽdinis (1) → medė; R137 miškinis, laukinis: Asilas medinis SD231. Medinis jaučias (stumbras) SD8. Antis medinė MŽ. Gaidys medinis (tetervinas) R75. Višta medinė (teterva) R75. Medinė žąsis R402. Medinė (kalnų) ožka B, R167. Medinis (kalnų) ožys KII206. Medinė kiaulė (šernas) R. Medinė katė (vilpišys) R402. Girinis (medìnis) paukštis KII336. Mẽdiniai karveliai J.Jabl(Dv). Šį metą būs daug medìnių obulų Slnt. Medìnės obelys išsilaiko par didžiausius speigus Kal. Medìnis lubinas (sėjamas miške gaisrui sulaikyti) Vlk. Veizėk, jau pylės medinosios leka Slnt. Anie buvo medìniai žmonės Lz. Kam čia teip turim vargiai būt kaip mediniai Sch242. Vilkas, vilkelis, medinis paukštelis RD145. | Valgydavo žiogus ir medų medinį BtMr1,6.
6 medinis, -ė adj. I, Ak → medus 1.

medinis sinonimai

medinis junginiai

  • (Australijos aborigenų medinis muzikos instrumentas), medinis arkliukas, medinis plaktukas
Ką reiškia žodis mediniuotas? Visi terminai iš raidės M.