vaikščioti reikšmė

Kas yra vaikščioti? 1. judėti iš vietos į vietą žingsniu, žingsniuoti 2. žingsniuojant minti 3. sugebėti eiti, paeiti 4. būti gyvam, gyventi 5. šen ir ten eiti 6. daug kartų eiti kuria kryptimi 7. ilsintis šen ir ten iš lėto eiti, ėjinėti 8. draugauti 9. nuolat, dažnai eiti kur ar turint kokį tikslą lankytis 10. lankyti 11. atlikinėti 12. meldžiantis apeiti tam tikrų apeigų vietas eiti atlikti tam tikrų apeigų 13. keliauti, klajoti 14. eiti, vykti nuo vieno pas kitą, vienur kitur užsukant 15. verstis 16. dažnai persikelti kitur 17. turėti tam tikrų ypatybių būti tam tikros būsenos, savijautos ir pan 18. tam tikru būdu tvarkyti savo išvaizdą nešioti, dėvėti, avėti 19. tam tikru būdu gyventi, elgtis 20. kurį laiką būti 21. prižiūrėti, rūpintis 22. ganytis 23. būti nėščiai 24. šen ir ten ropinėti, rėplinėti, šliaužioti 25. ropinėjant dažnai, nuolat brautis, lįsti 26. skverbiantis judėti, skverbtis, landžioti 27. plaukioti 28. skraidyti 29. važinėti kursuoti 30. vykti susisiekimo priemone 31. būti siunčiamam, gabenamam 32. slystant judėti iš vienos pusės į kitą, slankioti, slydinėti 33. sukiotis apie savo ašį, varstytis 34. linguoti, siūbuoti 35. keisti formą, trauktis ar plėstis 36. nuolat sruventi, cirkuliuoti 37. nuolat bėgti, tekėti 38. judėti erdve kuria kryptimi, slinkti 39. pūsti, prapūsti 40. rodytis įvairiose vietose klaidžioti 41. būti juntamam, pasireikšti įvairiose vietose 42. sklisti, plisti 43. funkcionuoti, veikti 44. rūgti, fermentuotis 45. turėti vertę, kainuoti 46. daryti ėjimus, lošti 47. pataikauti 48. sirgti mėnesinėmis 49. gerbti 50. dūkti, šėlti 51. blogai elgtis, gyventi 52. nusižeminusiai prašo 53. sugeba kalbėti 54. turi vertę 55. dykinėti 56. sekti, laikytis mokymo 57. labai gerbti 58. gadinti orą 59. liežuvauti

vaikščioti sinonimai

vaikščioti junginiai

  • negalintis vaikščioti, negalintis vaikščioti/judėti, pradedantis vaikščioti, vaikščioti lyg apspangus, vaikščioti po
Ką reiškia žodis vaikščiotinė? Visi terminai iš raidės V.