gadinti reikšmė

Kas yra gadinti? 1 gadìnti (-ýti Skr), -ìna, -ìno caus. 1 gesti. 1. daryti ką netinkamą ar nevertą, kenkti, žeisti, naikinti; demoralizuoti: Priespauda ir trynimasis gadina ir žlugdo ekonominį ryšį sp. Gadinčiau aš čia akis į tokius niekus (skaitydama) Žem. Vieni taiso, kiti gadìna Dkš. Kam gadinì mano kirvį? J. Kirmėlės žirnius gadìna Gs. Kuodelį peša, linus gadina JD305. Arklys padkavom kiemą gadina (išmina eidamas) Jnšk. Man batas koją gadìna (graužia, trina) Lš. Cukerkos dantis gadìna Gs. Šalnos iš rudenio želmenis gadìno Jnšk. Nepjauk, vaike, tik gadinì pievą Ėr. Žaibuoja, net akis gadìna Grž. Ką tu čia akis gadinì tamsy[je] [skaitydamas]! Gs. Nesidėk tos kepurės – labai gadìna veidą (netinka) Ėr. (Rupūžė) saulę gadinanti, matydama ją, saulė verkianti J.Jabl. Atžindūlis galia žavėti, gadìnti J. Maistą tik gadinì (valgyt valgai, o nieko nepadirbi)! Gs. Daug gadina mums gyvenimą blakės, blusos, musės J.Jabl. Kam mergeles masini, anų širdį (šlovę) gadini?! d. Garbę gadìnti BŽ21. Gadìnamas pavyzdys BŽ70. Geras giesmininkas kitų negadìna, o taiso (giedodamas) Ds. Mūsų gyvoji negadinta kalba J.Jabl. | Gadinti giminę (kraujagėdybę daryti) SD88. ^ Kas save puikiu vadina, tas pats save gadina PP49. Senas jautis vagos negadina (įpratęs kurį darbą dirbti geriau dirba už neįpratusį) Vrb. Dykai duoną gadina (neužsidirba) rš. gadìntai adv.: Gadìntai jis kalba (netaisyklingai) Š. | refl.: Tos akėčios kietame arime gadìnasi Jnšk. Vočia, vėžiu gadinuosi SD83. ║ apie užtemimą: Bliedna šviesa, kai saulę gadìna Ds. Gadìna mėnulį, genda reginčiai Lp. 2. naikinti, galą daryti, žudyti: Gadinti kalaviju R. Razbaininką rytó[j] gadins K. Kirviu gadino budelis prš. Gadink tą BPI380. Tapo su juo drauge išvesti ir kitu du latru, idant su juo būtų gadinti BPI387. gadìntinai adv.: Gadintinai (į žudymo vietą) nuvesti N. 3. euf. teršti, dergti: ^ Velnias, ne paukštis, kuris savo lizdą gadìna An. Neprašytas svečias orą gadina Grž. \ gadinti; apgadinti; atgadinti; įgadinti; išgadinti; nugadinti; pagadinti; pargadinti; pragadinti; prigadinti; sugadinti; užgadinti
2 ×gãdinti, -ina, -ino žr. 2 gadyti. 1. vesti į taiką, taikyti: Gãdinau marčią su anyta Rdm. 2. taupyti, lykyti: Nenešioju [skepetaitės] – smerčiu gãdinu Lzd. 3. refl. [i]tikti, priderėti:

gadinti sinonimai

gadinti junginiai

  • (su)gadinti, (su)gadinti, (su)gesti, (su)gadinti, apgadinti
Ką reiškia žodis gadintojas? Visi terminai iš raidės G.