vieni reikšmė

Kas yra vieni? vienì, víenos num. pl. (3) Šmn, Pl, Rš, Pbr žr. vieneri: Septyniasdešimtis vienì [metai], int antrų Kvr. An vienų̃ metų jaunesnis aš ažu jį Klk. Be vienų̃ metų šimtą turėjo Rd. Tik vieníemi metam bulbės Drsk. Argi jūs išeisit vienais metais visą šitą vadovėlį? J.Jabl. Dar palaukie, dukružėle, nor šiuos víenus metelius DrskD59. Čia víenos durys Č. Jau sūnui vienì metai Kr. Víenus metus ejau [į mokyklą] gal tris keturius mėnasius Akn. Kol víenus marškinius išplaus, visą prūdą priplaus End. Didelį gi rietimą išaudžia, kerpa vieníem marškiniam Zr. Víenas kelnes ant užpakalio tetura, i tos pačios kiauros End. Nekas i teliko, vienì kailiniai, dvejos kelnės i marškiniai gal treji ketveri Mžš. Sako – sukalbėsi septynelius poterius, o aš tik vienus moku Rod. ^ Geriau su vienais marškiniais, ne su vienu vaiku Grš.

vieni junginiai

  • vieni juokai, vieni niekai, vieni skutai
Ką reiškia žodis vieniaip? Visi terminai iš raidės V.