čia reikšmė

Kas yra čia? 1 čià adv. 1. J, LL236 šioje vietoje: Čia esmi R153. Čia padėjau ir nerandu Vdš. Čià tu stovėk, o aš ten eisiu atsistoti Grž. Čia seniau girios augo Dkš. Tu dabar čia pri mūsų ilsėk Vž. Čia žemės plotai neriboti V.Myk-Put. Apie čia daug ežerų Nj. Mano kaulus vežkite su savim iš čia BB2Moz13,19. Toli iš čia nematyti J.Jabl. Iš čia nematyt, iš ten negirdėt Dkš. Nuo čià jau netoliausia Gs. Toks žmogus nei čia, nei čià netinka Pn. Čia gimęs, čia augęs B. ^ Čià rasim, čià paliksim (nepasakosime kitiems, ką kalbame) Grž. Čia kalbam, čia tepaliektie Šll. Ateik privalgęs – ir čia gausi Sch74. Nei čia, nei tę SD2. Čia ir ten vaikščioju B. Čià bast, ten bast, o rimtai nieko nepadaro Jnš. 2. šiuo atveju: Čià viena deka">dėkà neatliksi Dkš. Čià nieko nėra blogo DŽ. Ir iš čia rodžiasi brangybė žmogaus teisaus SPI101.
2 čià conj. 1. tai (skiriamojo sujungimo vienarūšėms sakinio dalims jungti): Dabar trumpa dienos – čià rytas, čià vakaras Ėr. Vasarą čià temsta, čia aušta Grž. Čia turi, čia nebeturi Sln. Čià šoka, čia numirėlį laidoja Grž. Kaip šulny vandenio: čià semk, čià pilna Lp. Žmogaus gyvenimas kai musės – čia yr, čia nebėr NžR. Čià muši, čià ėda (apie arklį) Pc. Ėgi mat gegutėlė dairos ir kėtojas, čia kukuodama verkia, čia juokias, kvatojas A.Baran. Aušrinė, nardydama tarp mažučių, raudonai nusidažiusių debesėlių, čia dega, čia gęsta, čia liepsnoja, čia smilksta lyg žvakė, deganti vėjuje A.Vien. ^ Čia žodis, čia darbas B. 2. ten (vietos aplinkybės apibūdinamiesiems šalutiniams sakiniams jungti): Ai žinau žinau pakelyj mergelę, čia aš josiu, čia nakvosiu, čia bus nakvynelė KlpD56. Kur nueisiu, čià nameliai; kur numirsiu, čia kapeliai J.Jabl. ^ Kur niežti, čià nagai; kur miela, čià akys J.Jabl. Kur sėsi, čia ravėsi PPr268. Kur ỹra, čia ir byra rš. Kur lyja, čia ir laša B. Čia gerai, kur mūsų nėra S.Dauk. Kur šuo laka, čia ir loja Sch99.
3 čià prt. žodžio reikšmei pabrėžti: Nežinau, kaip čia vadinasi Pn. Kas čia atsitiko, kad visi išbėgo žiūrėti? Rm. Kokia čià karvė, kad pieno neduoda Šd. Parodyk, koks čia tavo peilis Pn. Kiek čià seniaitave mačiau Ds. Koks čià dabar metas? Pn. Nuo ko čia jis būtų padvėsęs? Šl. Kaip čia pasakius, melagis, ir tiek Grž. Per visą savaitę reik dirbt, kur čia sveikatos užteks Jnšk. ◊ kur čia ne! Als kur ne, kurgi (nusistebint).
4 čià interj. = če 2: Strazdas rėkia čià čià čià Š.

čia sinonimai

čia antonimai

čia junginiai

  • eik sau! dink(ite) iš čia!, iš čia, kaip čia atsitiko, čia netoliese, čia pat
  • Aš čia esu (1994 albumas), Aš čia esu (PICA disc) (1994 albumas)
Ką reiškia žodis čia jau? Visi terminai iš raidės Č.