seniai reikšmė

Kas yra seniai? 1 sẽniai sm. pl. (2) 1. tėvai (tėvas ir motina): Prie stalo sėdėjo seniai Survilai, žandarų pulkininkas Skvorcovas, rotmistras V.Myk-Put. 2. Sut senoliai: Seniai mūsų SD302.
2 seniai sm. pl. E(Kp) zool. kirtikai, spragšiai, kalviai, diedvabaliai (Elateridae).
3 seniaĩ adv. 1. SD39, R, OsG113, MŽ1148, Sut, K, M prieš daug laiko, ne dabar: Kelmas, seniaĩ nukirstas, trenė[ja], pūva paviršiais J. Tas žmogus jau seniai numirė B909. Da neseniaĩ mirė, aš jį gerai atamenu Pb. Anys guli seniaĩ pamirę Dbg. Šitos trobos seniaĩ statytos Vrb. Seniaĩ čia kiaules ganė, žiūrėk – jau vyrai Dkš. Kai čia seniaĩ tokia mažytė buvo ant lovos pamesta, o kai greit užaugo Jrb. Ana seniaĩ jau čia, Peleson, nuo nedėlios Pls. Šitą dainą seniai moku, dar iš mažens LTR(Grv). Seniaĩ pasakyta: daug norėsi, maža turėsi Ktk. Ne teip beseniaĩ – par tą audrą numetė [gandralizdį] Mšk. A seniai papą nustojai žįsti, ka jau ženytis užsimanei? LTR(Vdk). Nu seno seniaĩ šitaip vadinas Šts. Seniaĩ bebuvo toks ruduo LKT91(Vvr). Tas jau baisiai seniaĩ y[ra] nuskendęs Sd. Seniaĩ itai buvo, vaikeliai jūs mano balti Pst. Seniaĩ seniaĩ tai buvo Kdn. Neseniai aš su jumis vargus vargau Sz. Neseniai atėjęs R267. Yra tai viena iš dainų sutartinių, kurios neseniai Žemaičiūse iš modos ir tikslo išejo StnD30(komentaras). Seniaĩ gaideliai gieda, o ir aušružė aušta JD496. Seniai sakiau dukrytei: „Siūk broliui marškinėlius“ KlvD18. Ne par̃ seniai pakišau vėdarus po pečium Erž. Ne pár seniai gaidukas prapuolė Jrb. Ne par seniaĩ svečiai išvažiavo J. Ne pér seniai pavogė vieną arklį Rdm. Ne pár seniai užmušė žmogų čia netol Pšl. Jis jau čia senių seniaĩ Alvt. Jau seniaĩ per seniaĩ (labai seniai) to buvo Prng. Aš seniaĩ (seniau) yr buvus Vilniuj du kartu Dgp. Seniau H166. Seniaus žmonės iš Prūsų nešdavo knygas J.Jabl(Sv). Seniaũs visi mokėjo lietuviškai Aps. Seniaũs, būdavo, piestais grūsdavo grūdus Dbg. Da seniaũs buvo jaujos kluonuos Ml. Seniaũ baisiai gražu būdavo, kai arkliais važinėjo Lb. Až ką gi seniaũ gers?! Ad. Kap seniaũs, tep prieg pirkiai kamara ir dangtis LKT361(Sem). Seniaũ dalge pjaudavo pievas, pjautuvais rugius Kkl. Seniau ir mergos gražios buvo, ir vyrai, kad ir gryčios dūminės Km. Dabar vaikai ne kaip seniaũ – an pečiaus uždaryti buvo Šmn. Melnykas buvęs – gal jis pinigo turi susislėgęs iš seniaũ Mžš. Ne seniaũ pirkti kviečiai (seniau galėjai gauti geresnių)! Ėr. Ai, vargdavo seniaũ žmonės LKT243(Lnkv). Ar seniaũ teip žmonys mokėjo meluot, ar nebė[ra] vaiduoklių?! Mšk. Seniaũ kožnas kaimas savo tarmę turėjo Plt. Mes bekoną papjovėm neseniáu (nelabai seniai) Srd. Neseniau buvo juodšerės kiaulės Ggr. Labai griaudžiuosi seniaus Tamstai nors trumpais žodžiais nepadėkavojęs APhII68(A.Baran). Da biškį senėliaũ nuvažiuodavom turgun Antz. Seniáusiai jau anas išėjo namo Ds. Mes čia neseniáusia gyvenam Paž. Navickas nuo seniáusia gyvena, tai žino Rd. Seniausiai R238. Jau seniai išmintingi gaspadoriai tą paprotį peikia K.Donel1. Ar seniai tai nusidavė OsG164. Seniai užumiršo PK72. Mumus tatai V. Christus seniaĩ pasakė DP234. Prasidžiugo didžiai, nesa seniai geidė VlnE201. Seniai per pranašus apsakytas MP174. Seniai jau velinas visas žmones būtų amžinai prarijęs BPII221. ^ Seniai tas ponas mirė, kur bulvienę virė Pšl. Kaip neseniai, taip (teip VP21) neilgai Sln, LTsV137(Tvr), Tr, Lš. 2. labai, visai: Trys vaikai jau seniaĩ gana Vdk. Buvo [gėrimo] maži buteliukai ir senė butelka; tą senę butelką išgėrė keturi, i seniaĩ gana Gr. ◊ seniaĩ dienų̃ labai seniai: Kad su kokia moteriške, tai anas būt seniaĩ dienų̃ nuklimpęs Arm.

seniai sinonimai

seniai junginiai

  • labai seniai, seniai laikas
Ką reiškia žodis seniaik? Visi terminai iš raidės S.