kelmas reikšmė

Kas yra kelmas? kélmas sm. (3) 1. SD255, R, N, K, J apatinė medžio (ar kito augalo) kamieno dalis su šaknimis: Iškirto miškus, tik vieni kelmaĩ liko J.Jabl. Eina kelmų̃ raut Rd. Gal kelmus vartei, kad pavargęs sakais? Mrk. Čia reiks iškirst girią, išvežt medžius, išlupt kelmus P.Cvir. Kélmus išrauk, kerus sukapok Šts. Ar matei, kad supuvęs kelmas atažalas leistų? Ds. Pušų kelmaĩ ilgiausiai stovi Dkš. Kur seni diedeliai gėrė, supuvę kelmeliai žėlė Prn. Nuleidėm eglę nuo kélmo (nupjovėm) Trgn. Mat miško pasilgę, dažnai savo blakstienas ašarom suvilgę, žiūrėdami ant kelmus A.Baran. Kelmas ir kamienas medžio stačiai iš šaknų kelias S.Dauk. Gal aš kelmas, kad tu mane stumdai Ds. | Kai plikai nuėda [dobilus], tai kelmukai (šaknys) išsenka (ima neatželti) Gs. ^ Kvailas lyg kelmas rš. Apžėlęs kaip kelmas Š. Sėdi kai kélmas ir nepajuda Ds. Šnypščia kai kelme gyvatė K.Būg. Mudu nuo mažų dienų lyg iš vieno kelmo išaugę (kartu augome) rš. ^ Nu diena – nė vilkas ant kelmo negalia tupėti (pūguota ar lietinga) Krtn. Ir mažas kelmas vežimą verčia (ir smulkmenos padaro didelę žalą) MŽ. Pri (Up) seno kelmo ir ugnis geriau kūrenas (prie tėvų ir vaikams geriau gyventi) Pg. Pačiam kelmuo šaknys svyla Krtn. Kelmui šaknys pasmirdo Erž. Kad nė ant kelmų tokie [netikę vaikai] neaugtų Skr. Kliudytas kelmas vežimą verčia B. Prie kelmo ir ugnis geriau kūryt Lp. Užkliuvęs (užkliuvusis Lpn117) kelmą kerta Sch85. Koks miške kelmas, toks ir jo šešėlis Btg. Kelmą aptaisyk – ir kelmas bus gražus (aptaisytas ir prastas žmogus gražesnis) Pg. Kad būtų kelmas, nors kiaulė, pro šalį eidama, pasitrintų (apie apsileidusį žmogų) Šd. 2. R345, KBII53 medžio kamienas, stuobrys: Kiek kelmų nupirkai miško? Yl. Dvylika kelmų pasiėmiau (nusipirkau) miške Srv. Guli ant žemės kelmas Dv. 3. keras, krūmas, augalas su kamienu ir šaknimis: Iš vieno kélmo prikasė dešimt bulvių Mšk. Šitie du kelmaĩ serbentų pavasarį reiks persodinti Sdk. Po trisdešimt rublių mokėjo už kelmelį (vaisinį medelį) Aps. Avižos kelmaĩs auga Rd. Uogienojai kaip rūtos kelmais kelmais želia A.Baran. Kai aš jojau per žalią girelę, ir ažjojau putino kelmelį LTR (Dkk). Reikė[jo], močiul, mane neauginti, reikė[jo] nunešt lazdynų kelmely, reikė[jo] įmest lazdynų krūmely NS354 (Brž). Kelmas vilnų želiąs (medvilnės krūmas) SD7. Parsigabeno iš miesto rožių kelmą rš. Duok man pasisodinti baltų perliukų kelmelį Upt. Ir prijojau putino kelmelį, parsilaužiau putino šakelę LTR(An). Kelmų daug, bet uogų maž Žg. Du kelmukù buvau inčiepijęs Arm. Trys liepaitės paupelyj, visos vienam kelmuželyj RD90. 4. MitI78, J.Jabl žole apaugęs žemės kauburėlis; kupstas, kęsas. 5. R, N, J, Sr iš medžio kamieno išskobtas avilys; bičių šeima: Kelmúosa buvo bitės Drs. Aš jums duosiu bičių kelmą JD141. Trys kelmai bičių MŽ. Buvo pirkęs kelis bičių kelmus S.Dauk. Kiek kelmų̃ turit bičių? Ssk. Šią žiemą visas kélmas bičių išmirė Kdn. Turėjau devynis kélmus (bičių) Drs. 6. giminė, padermė: Esam vieno kelmo, vieno kraujo, ir vieną turim tėviškę visi V.Kudir. Graži ir atsakančio kelmo (geros šeimos) Gs. 7. arklo ar ko kito pagrindinė dalis, prie kurios pritvirtintos kitos dalys (noragas, rankenos ir kt.): Senosios žagrės tik vienas kelmas geras, o visas kitas dalis reikia naujas pirkti ar kaldintis Rs. Persmetęs (kreivas) kélmas, tai plūgas ir aria blogai Ut. Geležinis kélmas ariant linksta, reikia plieninio Dgl. Šiemet plūgas reikia taisyt iš kelmo Skp. | Nulūžo dalgio kelmas (įtvaras) Rm. | Dviratis nebe naujas, bet torpeda ir kelmas dar neišklibę Skr. 8. tech. pjaunamosios mašinos ar patrankos dalis: Platformos kairėje pritvirtintas mechanizmas, vadinamas grėblių kelmu, kuris laiko grėblius, juos suka ir reguliuoja jų darbą rš. Kelmas vienu galu pritvirtintas prie savo ašies [patrankoje] rš. 9. scom. keik. (švelniai) velnias, kipšas: Patapti ištikimais tarnais kelmo M.Valanč. Puikiai moka kelmais sukeikti Žem. Ak kad tave kelmas atimtų! Skd. Ka tave kelmas parautų! Vvr. Šauk tokį į kelmų būrį Als. Eik tu, kélme! Slnt. Vyrai išėjo supykę, keikdami kelmų žodžiais Žem. Kelmáičiai vaikai praganė vieną žąsį Šts. Ko kriokinatės, kelmáičiai! Šts. Tai kelmùks, žiūrėk, kur užlipo! Up. Kam plauni tą trobą, ar kelmáms: vis tiek prisineš Šts. ^ Čia jau bus kelmas (bus blogai) Šts. Bus kélmas gale Kal. Akmuo susprogo į kelmo miltus (smulkiausiai), kad nemokėjo skaldyti Šts. Eik tu kelmiop! Dr. Išvežė kelmop Šts. 10. scom. N kvailas, nerangus žmogus: Ne tokiam kélmui užsėst ant arklio Sdk. Ot kélmas, tingi ir valgyt užsidirbti Užp. Su tokiu kelmu tai tik kantrybės pristingi beragindamas Ds. ◊ ant kélmo 1. nepjauti javai: Mūsų šienas dar ant kelmo Lp. An kélmo rugiai ir labai geri Rod. Jau kviečiai ant kélmo (nepjauti) sudygo Gs. Kai ilgai lyja, kviečiai ant kélmo sudygsta Dkš. 2. tuščioje vietoje: Kunigas ant kelmo gali gyvent (kunigas bet kur gerai gyvena) Ėr. Kad ir ant kelmelio, by tik už bernelio Šmn. gývą kélmą daug: Per dieną padirba gývą kélmą Lkv. gývas kélmas labai daug: Trečioj brigadoj darbinykų yra gývas kélmas (begalės) Brt. iš kelmų̃ vir̃sti vešliai augti: Rugiai iš kelmų virsta Pls. kaĩp iš kélmo išspìrtas visiškai vienišas: Vienas kaĩp iš kélmo išspìrtas Krž. kelmaĩs kráuti J keikti: kélmas nedẽgintas niekam tikęs: Ak tu, kélme nedẽgintas! Tavo galvoj baroniukai bados Ml. kélmas žìno nežinia: Nusidangino ir gyvena kélmas žìno kur! Krtn. kokių̃ kelmų̃ ko (piktai): Kokių̃ kelmų̃ da tu čia atsitrankiai? Vlkv. kurìs kélmas kas (piktai): Kurs kelmas čia yra, kad tų durų negal atdaryti! Plt. nė̃ kélmo nieko: Nė kelmo nežinau Šl. nė̃ kélmu visiškai: Karvė pienui nė̃ kélmuo neverta Ggr. Nei kelmuo neskanus Sim. nuo patiẽs kélmo labai, smarkiai: Lyna ir lyna nuo patiẽs kélmo Skd. Motina ta mitri nuo patiẽs kélmo KlvrŽ. pas kélmą áugęs SD67 šiurkštus, storžieviškas. po kélmu augęs Sch109 kvailas. su kelmaĩs labai (vikrus): Mitrus su kelmaĩs buvo žmogus Šts. su pačiù kélmu labai (šalta): Šaltà su pačiù kélmu Gršl.

kelmas sinonimai

Ką reiškia žodis kelmasnukis? Visi terminai iš raidės K.