kvailas reikšmė

Kas yra kvailas? kvaĩlas, -à adj. (4) 1. K kuris riboto protinio sugebėjimo, paikas: Kvailam matos, kad jis protingiausias Tsk. Jis ne išmintingas, bet kvailas J.Jabl. Ko ta jaunystė kvaila nesapnuoja! Mair. Žmogus užmiršėlis, be sumisijos, tas kvaĩlas J. Mes ne kvaili už ponų valdžią savo galvas dėti A.Vien. Tai tu man taip jam būk kvailam! J.Jabl. Šioj gadynėj nė vieno nerasi už save kvailesnio Žem. Buvo tokia boba, ji turėjo tokį kvailą sūnų BsPIV250. Nors tu ir gražus, nors tu ir turtingas, kvailas tavo protelis LTR. Migla pro akių, mano galva kai kvaila (apsvaigusi), virstis noriu N. Da tu kvailiùkė – maža Krok. Aš nemislinau, kad jis toks kvailutė̃lis Al. Kad buvo kitąsyk trys broliai: du išmintingu, o viens durniusvisai kvailukas BsPII117. ^ Kvailas per visą pilvą (visai kvailas) PPr379. Manai, kad gudriai dirbi, o čia kvailą pavaduoji (dirbi kaip kvailas, esi kvailio vietoje) Srv. Kvailas, kol buvo vyžotas, gudrus, kai tapo čebatuotas PPr296. Kvailam ir mėšlas už košę Vlkv. Kvailam ir purvas auksu žiba PPr98. Girtas išsimiegos, o kvailas – niekuomet PPr90. Du kvaili, trečias – be proto PPr328. Kvailas būdamas, kitų nemokyk Mrk. Kitą pamokyti ir kvailas pataiko, bet save mokyti – čia reikia ne paiko KlvK. Kvailas pasako, dar kvailesnis, kurs kartoja LTR. Kol su kvailu susikalbėsi, su protingu du darbu padarysi flk. Kvailą ir bažnyčioj muša Ndz. Kvailas gimei, durnas mirei Grš. Kiaurą amžių mokysys ir kvailas mirsi Pln. Kvailas draugas už priešą pavojingesnis TŽV600. Kvaĩlas kaip bato aulas Rt. Kvailas kaip avinas Srv. Kvailà galva – kojoms nepakajus (pagūba Skdv) Slv. Su kvailù du turgu Skr, Lš. Kvailiems visur laimė LTR(Vlkj). kvaĩla n.: Būtų kvaila tikėtis, kad tarptautinis kapitalas paliks mus ramybėje sp. Apie tai, kad ji būtų jam neištikima, – kaip kvaila ir pagalvoti, o dar kvailiau kalbėti I.Simon. | Kvaĩla (kvaili dalykai, kvaitybės) lenda į galvą Ėr. kvailaĩ adv. K: ^ Kad kvailai kalbėti, verčiau protingai tylėti An. 2. neturintis protingo tikslingumo, beprasmiškas, keistas: Mane pagavo kvailas juokas Rz. Kvaĩlas tu ir tas tavo darbas Gs. Bet tos kvailos ašaros užtemdo akis taip, kad nematyti nė vienos žvaigždės I.Simon. ^ Su kvaila roda nieko gero nepadarysi, bet galą greičiaus gausi Tat. ◊ kvaĩlas dáiktas neišmanėlis: Su kvailu daiktu tiek tegausi! Skr. Aš – kvaĩlas dáiktas, kaip man sako, teip aš darau Skr.

kvailas sinonimai

kvailas antonimai

kvailas junginiai

  • visiškai kvailas
Ką reiškia žodis kvailasnukis? Visi terminai iš raidės K.