keistas reikšmė

Kas yra keistas? keĩstas, -à adj. (4) Ms, Slnt, Plk nepaprastas, nesuprantamas; išsiskiriantis iš kitų, kitoniškas; nuostabus: Jojo yra keistà kalba J. Keĩstas žodis J. Ans yr keĩsts žmogus MitI67. Kiekvienas stebi ir seka keistos poros gyvenimą P.Cvir. Valstietis mūsų turi keistą būdą: jis daug galvoja ir iš lėto juda T.Tilv. Keisto susijaudinimo antpuoly jis griebė į glėbį daugel metų nematytą brolį A.Vencl. Pajuto keistą silpnumą visame kūne J.Balt. Jis kalba vis keistaĩs (parinktais, puikiais) žodžiais KI538. Ančiasnapis iš tiesų yra keistų keistas Blv. Užnemunietės drabužis keistesnis nuo šios pusės J. Ji (karvė) toki keistèsnė nekaip kitos Rs. Žmonės, pamatę tuos keistus vyrus, labai stebėjos M.Valanč. Šisai jauniausis buvo keĩstas rš. Žmonės ... dideliai dyvyjosi iš tokio keisto atsitikimo BsPIII37. keistaĩ adv.: Jau čia vis tiek keistaĩ: musės šįmet nėr nė vienos Skr. Jis keistaĩ įsmeigė į mane žvilgį NdŽ. Noria pasirėdyt vis keisčiaũ kaip kitas Škn. Šiandien kankoliukų pravirė – vis keisčiau (įvairiau) Škn. Marti kitam keisčiaũ (kitaip, geriau) valgyti duoda J.

keistas sinonimai

keistas junginiai

  • Keistas kvarkas
Ką reiškia žodis keistavardis? Visi terminai iš raidės K.