kalba reikšmė

Kas yra kalba? kalbà sf. (4) K, J; SD42, R, N, M, FT 1. žodinio minčių reiškimo sistema: Kalba yra svarbiausia žmonių bendravimo priemonė rš. Kalba yra priemonė, įrankis, kuriuo žmonės bendrauja vienas su kitu, keičiasi mintimis ir pasiekia savitarpio supratimą rš. Kalbos gramatinė sandara ir jos pagrindinis žodyninis fondas sudaro kalbos pagrindą, jos specifikos esmę rš. Žodyninė sudėtis atspindi kalbos būklės vaizdą: kuo turtingesnė ir visapusiškesnė yra žodyninė sudėtis, tuo turtingesnė ir labiau išsivysčiusi yra kalba rš. Žmonių kalba yra tai įvairių įvairiausių žinių aruodas K.Būg. Gerai, kas moka visokios kalbõs (daug kalbų) Ėr. Poetų tūkstančiai dainavo visų tautų visom kalbom K.Kors. Ans anų kalbõs nesupranta Als. Gramatika yra kalbos mokslas J.Jabl. Lietuvių kalboje yra devynios kalbos dalys J.Jabl. Kalboms, mokslui jų sūnus labai gabus J.Jabl. Jie šnekėjo kitoniška kalbà FrnS184. Gimtoji kalbà DŽ. Nacionalinė kalbà DŽ. Senosios kal̃bos (pvz., senovės graikų ir lotynų kalbos) DŽ. 2. kalbėjimas, dalijimasis mintimis, pašnekesys: Kokia čia be kalba gali būti su juo (nebėr su juo kalbos)! J.Jabl. Po tų pirmųjų pasisveikinimo žodžių jiems lyg kalbos pritrūko A.Vien. Įpuolus visiems į kalbą, pakilo juokų, naujienų, pasakojimų Žem. Nenorėdamas išduoti savo nepasitenkinimo, senis kalbą kreipė kita vaga A.Vencl. Su tavim kalbõs galo nerasiu Skr. Kalba mudviejų nėra kalba mažų vaikų Blv. Tik įsimink apie Antosę, ji ir užmeta kitą kalbą Skr. Nereikėjo su jais nei į kalbą eit, nei užsiimt Skr. Mokytas žmogus su kiekvienu turi kal̃bą Srv. Iki pavalgo, turim su juo kalbõs Kt. Kiek ant medžių žalių šakų, ant šakelių žalių lapų, tiek brolaičiam kalbos, jaunuolaičiam kalbos LTIII432. Aš su savo bernužėliu kalbẽlę kalbėjau JD1011. Eik šen, mano berneli, svieto peikamasis, sėsk pri šalelei, kalbėsiav kalbẽlę D62. 3. sakomoji ar pasakytoji mintis, sakomosios ar pasakytosios mintys, pasakymas, pasakojimas, nuomonė: Kokia galva, tokia ir kalba J.Jabl. Koks protas, tokia ir kalbà Ds. Aš juk ne taip sakiau; norėdamas, teisybė, gali išverst kitaip kiekvieno kalbą Vdžg. Kalbà yr: kas savo nežiūri, tas nieko neturi Skr. Jo kalba lygiai vėjo švilpa: pro vieną ausį įejo, pro kitą išejo Ds. Erelis katės kalba pavierijo PP25. Man tos kalbos neįkalbėsi, kad arklys pasenė́[ja] Šts. Vaikai nieko nebežinos, tik kal̃bą ras, kad teip buvo Skr. A teip tatai daug mano tos kalbõs ir rašysi? Slnt. Jo kalbos ir į vežimą nesukrausi Nj. Gera kalba taiso, bloga gadina Tr. Anot tos kalbos Blv. Didelis vyras kalbose, bet mažas darbuose Al. Geras kalboj, blogas darbe PPr89. Tinginys kalbas kalba, darbininkas darbą baigia PPr53. Dvi galvos – dvi kal̃bos (dviese lengviau gyventi) Krž. Kas galvoj, tas ir kalbõj Ds. Iš tokios kalbõs nėra pavalgos Skr. Ji tikras pjūklas su ta savo didele kalbà (ilgu liežuviu) Skr. Apie tuos žodžius nieko paskui nėra kalbos J.Jabl. Atminkite kalbą maną, kurią jumus tariau DP528. Tas nelaiko manų kalbų̃ DP237. Piktos kalbos gadina gerus būdus DP66. Kalbà kal̃bą atveda (pradėjęs kalbėti apie vieną dalyką, prisimeni ir kitą) Gs. 4. prk. kalbą primenantis reiškinys, kas panašu į kalbą: Girdi, kaip šakom šnibžda medžių kalbà šventa A.Baran. Pušis su vėju tyliai kalbėjo, aš jųjų kalbą girdėjau S.Nėr. Sugaudyk dabar, kad nori, vėjo kalbą! rš. Skaičių kalbà DŽ. Širdies kalbà DŽ. 5. prakalba: Valdininkija paplūsta kalbomis per banketus rš. Susirinkime jis pasakė kal̃bą DŽ. 6. sugebėjimas kalbėti, žadas: Mano žmogus mirė su visa kalbà Skr. Tep užmušė labai [arkliai], kad be kalbõs jau Alv. Rado jį aukštynyką an lovos ir jau be kalbos Brt. Kas gimė be kalbẽlės? JV438. O pasinešiok ant baltų rankelių mano mažiukėlį, mano nieko neišmanantį, be kalbẽlės JD1192. Tep nieko būtų vyrukas, ale kad jį biskį kalba užpuola (mikčioja) Smn. 7. kalbėsena, balsas (kalbant): Ano baisiai daili kalbẽlė KlvrŽ. 8. tam tikra kalbos skirtybė, atmaina: Bendrinė kalbà A.Sal. Rašomoji, šnekamoji kalbà DŽ. Laikraštinė kalbà DŽ. Poetinė kalbà DŽ. 9. minčių reiškimo būdas, stilius: P. Cvirkos, Žemaitės kalbà DŽ. Kalba atsiduoda sodžiaus bobute Blv. Kas kita knyga, kas kita burna: knygoje kalbà pusiau apmirusi, burnoje gi visa gyva A.Baran. Mūsų kalbà tiesiausia (mes paprasčiausiai kalbame) Klov. Be oratorijos ir aukštos kalbõs perkalbėjo ir pritraukė savęsp visą pasaulį DP90. 10. tarmė, šnekta: Žiūrėk, Petronė visur buvo, o savo prigimtos kalbõs nepakeitė Klvr.

kalba sinonimai

kalba antonimai

kalba junginiai

  • (pra)kalba, Europos kalba, Maltos gyventojų kalba, Tailando gyventojų kalba, ainų kalba, airių kalba, albanų kalba, anglų kalba, arabų kalba, armėnų kalba, azerbaidžaniečių kalba, dabartinė/gyva kalba, danų kalba, estų kalba, gestų kalba, gimtoji kalba, graikų kalba, grenlandų kalba, gyvoji kalba, hebrajų kalba, indoneziečių kalba, islandų kalba, ispanų kalba, italų kalba, ištęsta kalba, japonų kalba, kečujų kalba, kinų kalba, klasikinė kalba ir literatūra, korėjiečių kalba, kreipti kalbą, kuriam kokia kalba yra gimtoji, latvių kalba, lenkų kalba, lietuvių kalba, lotynų kalba, maišyta (kalba), malajalių kalba, mažumos kalba, mirusi kalba, ne Europos kalba, nei du (nesuprantama kalba), netiesioginė kalba, norvegų kalba, oficialioji kalba, olandų kalba, patetiška kalba, portugalų kalba, prancūzų kalba, programavimo kalba, regioninė kalba, romų kalba, rumunų kalba, rusų kalba, rėžti kalbą, sakantis atsisveikinimo kalbą, savita kalba, senoji anglų kalba, senoji bažnytinė slavų kalba, slovakų kalba, suomių kalba, tadžikų kalba, turkų kalba, užsienio kalba, veidmainiška kalba, velsiečių kalba, vengrų kalba, vietinė kalba, vokiečių kalba, čiukčių kalba, įkvepianti kalba, švedų kalba, žmonės kalba, žydų kalba
  • Europos kalba, gimtoji kalba, gyvoji kalba, mažumos kalba, ne Europos kalba, oficialioji kalba, programavimo kalba, regioninė kalba, užsienio kalba
  • Abchazų kalba, Afarų kalba, Afrikanų kalba, Aimarų kalba, Ainų kalba, Airių kalba, Albanų kalba, Amharų kalba, Anglų kalba, Anišinabų kalba, Arabų kalba, Aramėjų kalba, Armėnų kalba, Asamų kalba, Asemblerio kalba, Aukštutinė islandų kalba, Azerbaidžaniečių kalba, Baltarusių kalba, Baskų kalba, Baškirų kalba, Bengalų kalba, Biharų kalba, Birmiečių kalba, Bišnuprija manipuri kalba, Bosnių kalba, Botijų kalba, Bretonų kalba, Bulgarų kalba, C (kalba), Danų kalba, Dirbtinė kalba, Estų kalba, Farerų kalba, Fidžių kalba, Flamandų kalba, Fryzų kalba, Galisų kalba, Galų kalba, Gimtoji kalba, Graikų kalba, Grenlandų kalba, Gruzinų kalba, Gvaranių kalba, Havajiečių kalba, Hebrajų kalba, Hiri motu kalba, Indoneziečių kalba, Islandų kalba, Ispanų kalba, Italų kalba, Ivių kalba, Japonų kalba, Java (kalba), Javiečių kalba, Jingpo kalba, Jotvingių kalba, Juodkalniečių kalba, Kabardinų kalba, Kanadų kalba, Katalonų kalba, Kazachų kalba, Kašubų kalba, Kečujų kalba, Kinų kalba, Kirgizų kalba, Koriakų kalba, Kornų kalba, Korėjiečių kalba, Kosų kalba, Kroatų kalba, Kurdų kalba, Kuršių kalba, Kūno kalba, Lachų kalba, Lao (kalba), Latgalių kalba, Latvių kalba, Lenkų kalba, Lietuvių kalba, Lietuvių raštų kalba, Liuksemburgiečių kalba, Lombardų kalba, Lotynų kalba, Lyvių kalba, Makedonų kalba, Malajų kalba, Maltiečių kalba, Maorių kalba, Menksiečių kalba, Mentavajų kalba, Mirusi kalba, Moldavų kalba, Mongolų kalba, Monų kalba, Motų kalba, Nahuatlių kalba, Neapoliečių kalba, Nevarų kalba, Norvegų kalba, Nostratinė kalba, Okinavų kalba, Oksitanų kalba, Olandų kalba, Oromų kalba, Papua pidžinų kalba, Persų kalba, Polabų kalba, Portugalų kalba, Prancūzų kalba, Programavimo kalba, Prūsų kalba, Retoromanų kalba, Rumunų kalba, Rusų kalba, Sebuanų kalba, Senoji bažnytinė slavų kalba, Serbų kalba, Serbų-kroatų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Suahilių kalba, Sundų kalba, Suomių kalba, Sėlių kalba, Tadžikų kalba, Taitiečių kalba, Tajų kalba, Tamilų kalba, Telugų kalba, Tetum kalba, Tibetiečių kalba, Tongos kalba, Toninė kalba, Totorių kalba, Trakų kalba, Turkų kalba, Ukrainiečių kalba, Uzbekų kalba, Valstybinė kalba, Valų kalba, Vengrų kalba, Veru kalba, Vietnamiečių kalba, Vimisojerių kalba, Vodų kalba, Vokiečių kalba, Zulų kalba, Čekų kalba, Čerokių kalba, Čiukčių kalba, Šanų kalba, Škotų gėlų kalba, Škotų kalba, Šumerų kalba, Švedų kalba, Žemgalių kalba, Ženklų kalba
Ką reiškia žodis kalbakalis? Visi terminai iš raidės K.