būdas reikšmė

Kas yra būdas? bū̃das sm. (2) 1. žmogaus psichinių savybių visetas, charakteris: To žmogaus prastas bū̃das, tuo pasakys visiems J. Jis gero bū̃do žmogus: nėkam nepavydi gero Varn. Man patinka tvirto būdo žmonės Ašb. Našlaitėlė gero būdo, o jos pamotė pikta S.Nėr. Klausinėjos žirgelio, ... koks yr būdas bernelio KlvD88. O jūs, jaunos mergelės vainikuotos, pašaliais nelandykite, vaikų būdą nebandykite; vaikų būdą išbandyste, nieko gero nematysite JR82. Ištirs, išbandys visą tavo, žirgo būdẽlį J.Jabl. 2. SD120, On, Mrs veidas, gymis, išvaizda: Graži merga, apskrito bū̃do, juodakė tokia Kp. Tokio gražaus būdo: apskritus, baltas raudonas, kaip uoga Užp. Buvo merga juodo būdo Prng. Kokio bū̃do: a tamsaus, a šviesaus? Dbg. Iš bū̃do anas in tėvą panašus, tik nosis kitoniška Dbk. Tai gražaus bū̃do tas jūsų bernas! Trgn. Taip išsigando, kad net visas jo bū̃das persimainė Dgl. Kam tu davei šviesų būdą ir šviesias akeles? LTR(Kltn). Jau persimainė žaliumo būdas LTR(Kp). Oi kodėl aptemė šviesios tavo akelės, oi kodėl pabalo skaistus tavo būdelis KrvD163. Jis tarno būdą priėmė BPI19. 3. SD348 priemonė, kelias, atžvilgis (kaip daroma): Jam joks būdas netinka – ir sviestas negeras, ir pienas Gs. Kokiu būdù tai darysim? K. Vyras turi man patikti visokiais būdais I.Simon. Jis nieku būdu nenorėjo sėsti vakarienės su mumis valgyti J.Jabl. Su mielu būdu išleis Aps. Įkąst nieku būdu negali SPII71. Kaip užžengė, tuo būdu ateis Mž304. Tuo būdu išsipildės tie žodžiai DP213. To negalėjo ne vienu būdu gauti Mž8. Bet kuo būdu piningus atgausiu (viršuje atskolysiu), to nežinau BBTob5,2. ║ lingv.: Būdo aplinkybes (antrininkes sakinio dalis, kurios parodo, kaip veiksmas atliekamas) kartais skiriame kokybines ir kiekybines J.Jabl. Būdo įnagininkas (įnagininko linksnis, einantis būdo aplinkybe) J.Jabl. 4. SD205, BPI380, MP59 paprotys, tradicija, palinkimas: Aš įgijau bū̃dą prie to darbo, ir man sekas, kad pribūdęs prie to J. Tai aš papratęs, tai mano būdas R82. Jis elgias prieš žmonių bū̃dą KBI53. Senųjų būdu, kaip senieji darė, darydavo R82. Nemandagūs bū̃dai (žiaurūs papročiai) KII122. Tokį būdą jis turi (taip pajunkęs) B. Pamesk mergų būdą, imki marčių darbą JV827. Savo būdu, ko neveikė kardu, tą ugnia naikino S.Dauk. Turim kožnam miestui ir žemei pavelyti ... pajunkimą ir būdą savo sekti Vln45. Est tasai bū̃das pajunktas visos tautos DP160. ^ Kas soda, ta mada, kas kiemas, tas bū̃das VP13. 5. melodija, gaida: Būdas giesmės SD195.

būdas sinonimai

būdas junginiai

  • balsavimo būdas, biologinis būdas, būdas/teisė įeiti/naudotis, būdas/teisė įeiti/pasiekti/patekti, cheminis būdas, darbo tvarka/būdas, elektrinis būdas, fizikinis būdas, gamybos būdas, gyvenimo būdas, serviravimo būdas, slaptas būdas, technologijos procesas/būdas, technologinis būdas, terasinis auginimo būdas
  • balsavimo būdas, biologinis būdas, cheminis būdas, elektrinis būdas, fizikinis būdas, gamybos būdas, technologinis būdas, terasinis auginimo būdas
  • Būdas žemaičių
Ką reiškia žodis būdau? Visi terminai iš raidės B.