patikti reikšmė

Kas yra patikti? 1. būti pagal skonį, teikti pasigėrėjimą, malonumą 2. labai pati ko tas alus Sb Geriausiai man būtų patikę namie likti Mš Jam pradėjo patikti teisėjo pareigos rš Jam tai patin ka, kad kas jį ponu vadina KII28 Ant vieno tikslo nupirkau, kad patin ka man J Tariamos kartais kitims patiksiantys M Valanč Žemė mano tau atvira yra, gyvenk, kur tau patinka BB1Moz20,15 O jei ji ponui savam nepatinka ir nenor jos ant venčiavystės išleisti, tada teduodi jis ją ant išvadavimo BB2Moz21,8 Jei jis buvęs gražus ir laumei patinką s, tai apmainydavę jį ant tokio bjauraus, kad negalėjai žiūrėti MitII57 Pati ko kaip kvailiui pagyrimas Ukm Patiko kaip avis vilkui TŽIII376 Patiko kaip vaikas motinai LTR Pati ko kaip šuniui botagas Vl, Jnšk Patiko kai šun iui rimbas LTR Patiko kaip gužui varlė LTR Vienam patin ka motina, kitam duktė Rsn Kam patinka močia, o kam duktė LTR Kas kam patinka žąsinui avižos, cigonui lašiniai, žydui cibuliai Pn Jeigu kailis nepatin ka, širdies neprilauši Pvn Jei pati ks žmogus, pati ks ir ano kepurė Lpl Nei tas gražus, kas gražus, bet kas kam patin ka Grz Kad patiko nė lašelio nebeliko LTR Kad patiko, tai neliko LTR Pati ko ir prie širdies prilipo Pšl, Ds Pati ko durniui duona KzR Pati ktų, kad šuo pašiktų Skr Nepatiko kūmai prėskas LTR Dideliai žuvys patiko, be žuvų prūdai paliko S Dauk Be pinigų liksi, niekam nepatiksi LTR Su kuo sustiko, toks ir pati ko Trgn Valgyk, kol patin ka, rėdykis, kol pritinka Jrb patin kančiai adv NdŽ patiktinai adv R162, MŽ214, N Ale man širdingai būt gailu, jei aš Dievo nesibijantiems patiktinai tame būč ką daręs brš Čia bus, beje, tūlas minėjimas, kas jums nepatiktinai skambės prš refl Atvažiavo piršliuos, vienas kitam pasiti ko, greit ir sutarė Slm Jeigu juodu pasiti ktų vienas kitam, tai būt graži pora Jrb i įtikti, įtaikyti 3. būti mėgstamam 4. sutikti 5. susieiti, susitikti 6. rasti, užeiti 7. patirti, gauti 8. išeiti kam priešais, sutikti, priimti 9. priimti, sutikti kokiu nors būdu 10. pastoti kelią, užklupti, užpulti 11. kilti, užeiti, ištikti 12. pasitaikyti, atsitikti, įvykti 13. pasitaikyti, kliūti, tekti 14. pasitaikyti, būti 15. pasitaikyti būti kur nors 16. užklupti, pagauti, ištikti 17. pataikyti kur, į ką 18. pataikyti užeiti 19. patekti, pakliūti 20. įtaikyti, pataikyti, sugebėti 21. , kap pasakyt Šč Moma nepa tenka jam nieko pasakyt LzŽ Jau toliau nepatiksiu ir ūtaryt Lz Ana jam šokt nepatinka Rod Anas pati ko jai inkalbėt Rod Generolą sustikau ir tai patikau jam atduot čėstį Rod Gal aš nepatikau savo senam tėvuliu spartų darbelių darytie LTR Maciulis su Andruliu tas ta m darbe pa tinka Rod 9 intr i pasisekti, nusitikti

patikti sinonimai

patikti junginiai

  • (kam) patikti, kam patikti, patikti (kam), vis labiau ir labiau patikti
Ką reiškia žodis patiktis? Visi terminai iš raidės P.
Draugai
Vertimas internete