ligi reikšmė

Kas yra ligi? 1 lìgi praep., ligì žr. 1 lig. 1. žymėti vietai: Ligi pievai ark J. Vos priėjau ligi vietos J.Jabl. Žeimio miškas nueina ligi Latvija Žml. Lìgi kur (iki kurios vietos) kelias nuvestas? Prn. Grįžę visi broliai jojo ligi kryžkelei LTR(Dgl). 2. žymėti laikui: Ir ligi šios dienos nebematė Joniukas savo tėvelio J.Bil. Gėriau alutį, saldų midutį per visą naktį ligi gaidelių LTIII412. Ligi po visam (iki galo) FrnS1240(Žem). Ir vėl arsiu laukelį ligi pat sutemėlės Dkk. Buvau ligi priešpiet namie, tai duoną sumaliau Skr. Darbo atsiranda – dirbi ligì saulei sėdant Ob. Tas turėjo palaukti ligi siuvėjui pabundant J.Balč. ^ Koks nuo pradžios, toks ir ligi pabaigos Sln. 3. žymėti veikimo būdui: Tai šitas išdžiūvėlis išpūtė menką lyg aguonos grūdas atsitikimą ligi visuotinio skandalo! J.Dov. Ligi pusei neišgėrė, jau širdelė jo apalpo d. Prisiskolinęs pinigų ligi galvos viršaus rš. Prisišoko ligi soties Lp. Višteliai varškę sulesė ligi paskutiniam trupiniu Grž. Ėsk ligi norui J. Kito kambario durys atsidarė ligi gali rš. Šalčio buvo lìgi keturių laipsnių Pš. Ligi šimto neišeis Grž. 4. žymėti daikto kokybei: Žadėjo stuomenį nuo nosies ligi lūpos J.Jabl. Ligi apalpimo ji buvo jau Grž. ^ Pono malonė su ligi vartais Žem. Ražančius ligi kelių, liežuvis ligi žemės J.Jabl. Gaidys ant laktos, uodega ligi žemės (varpas) Klvr. 5. [i]apie, maždaug:
2 ligi conj. žr. 2 lig: 1. Ligi mudu apeinava lauką, sutemsta J. ^ Ąsočiu galima nešti vandenį, ligi ausis nutrūksta KrvP(Alvt). 2. Ligi tik užkaukdavo gražiu savo tenoru Aleksys, jokia galybė nebesulaikydavo ir sodžiaus jaunimo balso suvargusioje krūtinėje Vaižg.
3 ligi prt. žr. 3 lig: Pamokos, kurias duodavo jam ligi vaikui motina, gyvos iškilo jo atmintyje J.Jabl. Buvo verčiau neužauginti, ligi mažą kur nužudyti!.. Žem. Ligi nesutemus (kol šviesu buvo) reikėjo vaikščioti J.Jabl. Daugelis tų vaiduoklių ligi gyvi buvo Skrudžo pažįstami J.Jabl.
4 ligi adv. žr. 4 lyg 1: Anas nieko nesako, ligi tai miegti Lz.

ligi sinonimai

Ką reiškia žodis ligi galiai? Visi terminai iš raidės L.