uodega reikšmė

Kas yra uodega? 1. suplonėjusi stuburinių gyvūnų nugarkaulio atauga, ppr esanti užpakalinėje kūno dalyje 2. paukščio užpakalinė dalis su ilgesnėmis plunksnomis 3. žuvies, roplio ar kokio varliagyvio užpakalinė dalis 4. vabzdžio užpakalinė kūno dalis 5. arklio ar kokio kito gyvulio šeriai, augantys ant nugarkaulio ataugos, plaukai, vilnos 6. nušiurę plaukai 7. toji nugarkaulio atauga kaip skerdienos dalis iš jos pagamintas patiekalas 8. užpakalinė silkės ar kitokios žuvies dalis kaip maisto produktas 9. kokio nors daikto atsikišusi dalis, ppr pritaisyta, pridėta 10. kokio organo atsikišęs ar plonėjantis galas 11. raidės nosinumo žymė 12. žodžio priesaga 13. įmantrus išraitymas 14. augalo šaknis jo vaisiaus siūlėtas galas stiebas, daigas 15. grūdo akuotas ar vaisiaus kotelis 16. suknelės, sijono, kelnių ar kito drabužio nukarusi užpakalinė dalis 17. šleifas 18. siaurėjantis kokio įrankio galas 19. žemės, pievos, dirvos, miško siaurėjanti dalis 20. siauras javų, linų baras 21. kokio nors daikto ar vietos galas, pakraštys 22. pabaiga 23. dūmų, dulkių ar šiaip koks šviesus ruožas, kurį palieka koks nors judantis objektas 24. eilė 25. užpakalis, sėdynė, pasturgalis 26. kokio nors daikto ar vietos užpakalinė dalis, galas, pakraštys 27. tiesioji žarna, išeinamoji anga 28. ko nors liekana, likutis, truputis 29. seniau piemeniui duodami pinigai ar kas nors kita, pardavus jo ganytą gyvulį 30. kas vis sekioja, eina paskui 31. sekiojantis šnipas, seklys 32. senieji šeimos nariai , daugybė, virtinė 33. kas paskutinis, atsilikęs 34. savarankiškai gyvenantis 35. pradėti gyventi savarankiškai, savu uždarbiu 36. be naudos, niekais 37. sekti pridurmu 38. susirgti 39. nemalonumas 40. artinasi mirtis 41. niekams 42. nieko nepadarysi, nepagąsdinsi 43. prigriebti 44. pataikauti 45. niekais nueiti, pražūti, dingti 46. negalėti verstis, gyventi 47. padėkoti 48. nieko nepadarysi 49. ganyti 50. labai toli 51. meluoti 52. suglamžytas 53. tokia žolė 54. meilikauti 55. visai nerūpi, nekreipia dėmesio 56. visai nerūpi 57. niekam netinka 58. nekreipti dėmesio 59. nebaisus 60. ganyti prižiūrėti 61. labai nedaug, vos 62. atgrubnagis 63. niekais virsti 64. niekams išleisti, išeikvoti 65. sekioti paskui, labai prižiūrėti 66. visai arti 67. labai stropiai prižiūrėti 68. labai smarkus 69. piktas 70. stūksoti 71. be naudos būti 72. an uodego s Mžš Nuė jo viskas šu n ant uodego s Snt Be noro darbas šuniui ant uodegos LTR šu niui ant uodego s sudė ti i niekams išleisti, išeikvoti 73. niekam tikęs 74. nieko neišėjo, be naudos dingo 75. labai maža 76. striuka, vargas 77. bėda atėjo 78. stumdytis, trūkstant vietos 79. padvėsti 80. susigėdęs, jausdamasis kaltas 81. nieko negavęs, nusiminęs 82. panoro 83. labai panorėti 84. truputį reikštis 85. užsiimti niekais 86. rengtis išvykti, išvažiuoti 87. pulti ką nors daryti 88. suvaržyti laisvę 89. nubausti 90. patekti į bėdą, įkliūti 91. apsigauti 92. ištekėti 93. ištekėti 94. suktis iš keblios padėties 95. maivytis 96. nieko neveikti, tingėti 97. gerintis, padlaižiauti 98. iš anksto džiaugtis 99. versti, skubinti, reikalauti 100. nusiminti 101. rengtis, taisytis kur eiti 102. sujusti, sukrusti 103. strimgalviais, be atodairos 104. nieko nenuveikti 105. žūti 106. nugaišti 107. išsisukinėti iš keblios padėties 108. nurimti, liautis 109. užtikti 110. galėti paeiti 111. išsisukti iš keblios padėties 112. išdidus 113. išeiti nubėgti 114. imti didžiuotis 115. įniršti, įdūkti 116. gerintis, pataikauti 117. jaudintis, džiaugtis 118. strimgalviais 119. didžiuotis, šiauštis 120. būti nedėkingam 121. išeiti, palikti, pabėgti 122. apsiraminti, aprimti, liautis 123. prigriebti, prispausti 124. išsigąsti 125. suvaržyti laisvę, sutvarkyti 126. ištikti 127. klusniai, niekur nesikišant 128. susigėdęs, nusiminęs 129. vilioti 130. stengtis išvengti 131. stengtis 132. netinkamai elgtis 133. išsisukinėti 134. būti sulaikytam 135. ilgai užtruko 136. nieko neatsitiko, garbės nenuplėšė 137. parsidaužti, sugrįžti 138. supykti, susiožiuoti 139. suvaržyti 140. vos paeiti 141. priversti už ką atsakyti, pričiupti 142. sunykęs, nusilpęs, liesas 143. kas nesuprantama atsitiko sugedo 144. žuvo, dingo 145. labai draugauja 146. toks žaidimas

uodega junginiai

  • arklio uodega, lapės uodega, vizginti uodegą
Ką reiškia žodis uodegainis? Visi terminai iš raidės U.
Draugai
Vertimas internete