tikęs reikšmė

Kas yra tikęs? tìkęs, -usi part. K, NdŽ, KŽ 1. N, Sz, Rtr, DŽ1, Grg, Pln geras, vykęs, vertas, tinkamas; pršn. netikęs 1: Tikęs sūnus R, MŽ. Vaikai jam labai tìkę KI521. Ar jis buvo kam tikęs? J.Jabl(Sv). Niekam tìkęs tas anos vaikis End. Tìkusi mergavisur gerai anai Krš. Kožna motyna nora, ka vaikai būtų tìkę Krš. Būtų tìkusi bobikė, ale tas liežuvis Krš. Jis i nelabai buvo tìkęs – ta žmona matė žaros Jrb. Nebuvo niekur tikęs ir išejos į Ameriką Šts. Ka jau nebūčia tìkus [samdinė], gal mane būt pavarinėję Pš. O aš tai buvau prie ūkio tìkus Jrb. Anie buvo tikesnì žmonys Tl. Tas jų sūnus buvo niekam tikęs pusberniokas: ištižėlis ir labai mėgo armonika groti A.Vien. Motina į žemę veik sulenkta amžiaus. Tik maldoms jau tikusi rš. Vai sūnau sūneli, sūneli vaikeli, ko bėriausias, ko tikiausias tai tavo žirgelis LLDII155(Mrj). Kur matarijolas tìkęs, vežam in krantą, o šakas deginam Vlk. Ar tie lentgaliai da kam tìkę? Sb. Žemės buvo tìkusios, viskas augo Krš. Daržui yra tikusi ne bet kokia žemė rš. | Septynios varpos tikusios (storos, geros) augo ant vieno stembrio ir kitos septynios tuščios, kurios suėdė tikusiąsias S.Stan. ^ Ka jaunas neraškažnas, o senas nepabažnas, tai niekam tìkęs Plv. Jei jaunam dantys dygsta, tai žmogus bus niekam tikęs LTR(Krsn). tìkusiai adv. K: Įkirsk vieną kartą tìkusiai į klyną, tai daugiau nė pusės žodžio neatvers Srv. Aš da tau tokį atsitikimą papasakosu, vėl žinau i tropniai teip, tìkusiai Jdr. ║ linkęs, mėgstantis: Jis toks jau pašnekėt tìkęs Stk. An to (girtavimo) tai anie (vaikinai) tìkę Krž. In miegą tìkęs – visą naktį neprabudau Rmš. 2. sveikas, stiprus; pršn. netikęs 2: Sergu, nelabai tìkus, kojas sopa Drsk. Pernai vis dar tikèsnė buvau, o šiemet tai nei krust Pv. Akys nelabai tìkę, tai ir nebeverpsiu Trgn. Mano sesuo šimtą metų turi, i aš jau nelabai tìkus, o jai reikia patarnaut Ssk. 3. Sut, Mš sumanus, gudrus, gabus, išmanantis; pršn. netikęs 3: Tìkęs i labai tìkęs vaikas Krš. Gaila, kad dar iki šiol Petöfi nesulaukė nė vieno tikusio vertiko savo veikalų Pt. Tegiveizd nu sau Faraonas tikusio (paraštėje išmanančio) ir išmintingo vyro BB1Moz41,33. O penkios iž jų (mergų) buvo netikusios, o penkios tikusios DP567. O jei žinai tarp jų žmones sančias tikusias, tada padaryk juos vyriausiais mano pekaus BB1Moz47,6.

tikęs sinonimai

tikęs antonimai

tikęs junginiai

  • niekam tikęs, niekam tikęs daiktas
Ką reiškia žodis tikš? Visi terminai iš raidės T.