žirgelis reikšmė

Kas yra žirgelis? žirgẽlis sm. (2) K, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ 1. ppr. pl. LEXV525 stogo galų pagražinimas (sukryžiuotos žirgų galvos): Dvynių kulto ypatybės atsispindi ir lietuviškuose stogų žirgeliuose, tiksliai atitinkančiuose latviškuosius Kurše, kur jie turi žirgų galvų pavidalą rš. Jis šypsosi iš svirnelio kraigo žirgelių, kurie lėkė į priešingą pusę nė kaip negalėdami atsiplėšti vienas nuo kito V.Aln. Klaipėdos krašto kaimų trobesiai dažnai būdavo papuošti grakščiais žirgeliais rš. Ant tavo stogo ąžuolo žirgeliai B.Braz. Ant kraigo žirgelio nutūpė balandis rš. ║ Gs dvišaka verpstė. 2. Sut, Rtr, LEXXXV359 ketursparnis, plėšrus, prie vandens gyvenantis vabzdys, laumžirgis, avižė (Libellula): Rytprūsius užplūdo milžiniški žirgelių pulkai Kel1934,37. Žirgẽlis – vabzdys, turintis keturis sparnus, lakstąs pavasarį Dkš. Arti Tilžės … kiemuose praėjusią pėtnyčią pasirodė labai dideli žirgelių (libelių) spiečiai Kel1937,43. Žirgẽliai skraido [prie prūdo] ar prieš kokį orą Kpč. Upeliniai žirgeliai (Gomphidae) rš. Žirgeliai skraido bemaž visą vasarą, dažniau šiltomis, saulėtomis dienomis prie vandens telkinių, miškų aikštelėse, pakelėse ir kt. rš. Prieš saulės patekėjimą ir nusileidimą žirgeliai neskraido, o tupi krūmuose rš. Žirgelių lervos gyvena ir medžioja balų, tvenkinių, ežerų dugne sp. Vandens žirgelis praskrisdamas papilve užkliudė vandenį A.Rūt. Lėputis, atrodė, ne tiek krimtosi dėl savo draugų, kiek dėl to, kad per sąmyšį nuskrido žirgelis K.Saj. Žalieji žirgeliai (laumės žirgai) gaudo ir bites, kai šios lekia vandens parsinešti J.Krišč. Vėjarodis buvo panašus į gaidį, bet iš tikro ne gaidys, o žirgelis su keturiais sparniukais rš. 3. žiogas: Štai po jūsų kojų čirškia be atsilsio žirgeliai Vrp1889,3. Karpą reik duot nukąst didžiajam lauko žirgeliui LTR(Vlkv). Pagauk tą mėlynsparnį žirgẽlį Alk. 4. žr. 2 žirginys 1: Žmonės rinkdavo medžių žirgelius ir spurgas J.Aist. 5. L62,373 įrankis batui numauti. 6. bot. gyslotis, gaidukas (Plantago): Mes žirgẽliais kertam (žaidžiant kapojamasi jų žiedkočiais) Grš. 7. PolŽ153 svarstyklių pasvarėlis. ◊ laũmės (laumė̃s KŽ) žirgẽlis NdŽ laumžirgis: Mėlynasis laumės žirgelis (Aeschra grandis) rš. perkū́no žirgẽlis žiogas: Dar prisidėjo ir varliški niuansai, ir perkūno žirgelių, svirpliukų čirpavimas sp. vélnio žirgẽlis laumžirgis: Kregždės minta visokiais vabzdžiais: musėm, velnio žirgẽliais, vabaliukais Blnk.

žirgelis sinonimai

žirgelis junginiai

  • Geltonkojis žirgelis, Mažasis žirgelis, Paprastasis upelinis žirgelis, Žaliasis žirgelis
Ką reiškia žodis žirgiai? Visi terminai iš raidės Ž.