štai reikšmė

Kas yra štai? štaĩ prt. DŽ, NdŽ, štái K, Rtr, NdŽ, KŽ, Žgč 1. KlG21, SD236, H, R, R328, MŽ439, KII187, K, N, M, Š, Rtr, NdŽ, KŽ va, čia pat (nurodant ką arti esantį): Štái, jis čia KI272. Štai žmogus OsG163. Nugi štai va žilvitis, dėkis ragelės ir vežkis BM11(Skp). Štaĩ jūsų pietūs NdŽ. Štai mano ranka – lai būna tarp mūsų taika! rš. Tėvas ženteliui svirnely rodo dukrelės kraitelį: – Štai kur dukros kraitelis ir trys margos skrynelės JV378. Štai motina mano ir broliai mano Ch1Mt12,49. Štai mes nuvargusios žmones PK26. Štai piktas žmogus dūšią mano slogina PK103. ^ Štai, tinginy, pautą! – Ar nuluptas? – Ėdi (ėsk) gumbą, ne mano luptą! B. Štai jau vokietis išmanys kai lietuvninkas ST594. 2. pabrėžiant ką ar atkreipiant dėmesį į ką: Jei sveikom kojom, štaĩ ir vietoj (greitai nueini) Grl. Berniokas va štai stojos an laiptų ir nulūžo koją Ant. Štai dar vieną klausimą noriu atsakyt Šk. Aš tau štaĩ ką patarsiu NdŽ. Štai, vyrai, ir aš! J.Balč. Štaĩ aš, kurio jūs ieškote NdŽ. Štaĩ žiūrėk NdŽ. Štai (šit) svečias ateina J.Jabl. Širdis štaĩ ims ir sprogs NdŽ. Štaĩ štaĩ bėga, lekia NdŽ. Rodėsi štaĩ štaĩ sugrius tiltas DŽ. Juo arčiau vandens stovi, juo baisiau: štai štai ims tave apsems, ir dingsi gelmėse Mš. Ir štai išalkęs, nuvargęs ir sušalęs atsidūrė jis pagaliau prie Liepojos miesto sodno J.Bil. Tėvas nešykštės tūkstančių, išleisdamas į tokį ūkį kaip štai Šalteikių Karaliaus I.Simon. Štaĩ baudžiauninkai visi pulkais susirinko K.Donel. Turime dar priminti apie tai štai: ar lietuviai, būdami pagonais …, turėjo supratimą apie raštą A1884,24. Štai atsidaro kambario durys, ir uždusęs, sukaitęs, linksmom, degančiom akim įbėga Rokus, mano draugas J.Bil. Štai jau ir rugiai nunoko Mš. Nesurojo bobulė visiems pusryčių duoti, o jau galvoja, kad štai tuo vidudienis, tuo pargins iš rytagonių V.Krėv. Bet štai: vidury kapinių – bent taip atrodė Grėtei – pasirodė spingsąs žiburėlis ir greit vėl dingo I.Simon. Štai tarnai mano ir vierni mano valgys, o jūs vierni alksite MP125. Štai esmi tarnaitė AK94. Štai namai jūsų atliks jums pūsti Ch1Mt23,28. Štai čia SD236. 3. vartojamas darant išvadą, apibendrinant ką: Baimė yra pačių baisiausių ydų priežastis – štai kokia tos dramos mintis ir išvada K.Saj. Aš linkiu, kad išsipildytų jūsų troškimai – štai ir viskas V.Myk-Put. Ir ant stalo jo namuose nelabai kas: gabalėlis geltono sūrio, išilgai perskeltas agurkas, puodukas juodos kavos, štai ir visi pusryčiai J.Balt. 4. reiškiant nustebimą: Štaĩ kur tu! DŽ. Vadinas, štai kokio vagies esama! LTR(Dkk). Štaĩ dabar ko susilaukėme! NdŽ. Štaĩ kas tau rūpi! DŽ1. Štaĩ tau atpildas! NdŽ. Štaĩ kokia ji! NdŽ. Štaĩ kaip NdŽ. ◊ neĩ (nė̃) štaĩ, neĩ (nė̃) antaĩ 1. nei šis (šį), nei tas (tą): Ir pasakė dabar – neĩ štaĩ, neĩ antaĩ Skr. 2. nieko ypatinga, šiaip sau: Ka nori gert, tai skanu, o ka ne, tai nė̃ štaĩ, nė̃ antaĩ Erž. 3. nei šilta, nei šalta: Gaidžiui neĩ štaĩ, neĩ antaĩ tie Petrienės grasinimai Jrb. Mes į rūpestį įkritę, o ji nė̃ štái, nė̃ antái LKKVII181. Tai žmonys – jiems nė̃ štaĩ, nė̃ antaĩ Rs.

štai sinonimai

štai junginiai

  • štai taip, štai šitas
Ką reiškia žodis štakalius? Visi terminai iš raidės Š.