namai reikšmė

Kas yra namai? namaĩ sm. pl. (4) 1. SD21 žr. namas 1: Vyresnysis brolis paėmė namus, antrasis – klėtį, o kvailiui davė gurbelį su veršeliu J.Jabl. Pro namų stogą retai kada prasiskverbdavo ramus dūmas P.Cvir. Jo namaĩ dvidešim metrų nuo kelio Vlkv. Namaĩ in abu galu OG220. Atejo savo namúosna Slk. Ituosa namuosà sėdėjau tris adynas Lz. Pristatyt ką namump SD302. Pasikvietė į savo namulytėlius Jrk104. Jam namužytužius vienam paliko Jrk104. | prk.: Jį ... vertai priimsi ing namus širdies tavos DP574. ^ Nėra namų̃ be dūmų (kiekvienoje šeimoje pasitaiko negerovių) Dkš. Neloja, nekanda, o namus neleidžia (raktas) Ig. Mano nameliai šešių lentelių (apie karstą) Čb. 2. nuolatinė gyvenamoji vieta: Pasiilgau savo namų̃ DŽ. Nepajuto, kaip atsidūrė namuose P.Cvir. Žilvine, žalteli, leiski, leiski mus į tėvelių šalį, aplankyt namus! S.Nėr. Eina ant namų (namų linkui, į namų pusę, į namus) J.Jabl. Da kita sesuo namuõs tebėra (neištekėjusi) Ds. Mane vedė keliu mano pono brolio namumpi BB1Moz24,27. Kurie namuosu čėsu priegados stojasi apchrikstyti Mž118. Kelkis, imk tavo patalą ir eik namuosna VlnE118. Visa anoji minia ... grįžo namuosn DP181. Svečią namuosn priimt DK106. Sugrįšiu namuosn mano, išgi kurių išėjau SPII44. Trokšta dūšia manoji ir alpsta namuosna tavuosna DP66. Eik iš tėviškės savo ir nuog tavo genčių, ir iš tavo tėvų namų BB1Moz12,1. Vai eisiu, eisiu, aš čia nebūsiu, čia ne mano nameliai JD183. Toli mano namùliai (d.) Rk. | prk.: Miškas namuose (visai arti, prie pat namų), vištos karklynuose – neturėsi tu, Petrukai, kiaušinio namuose LTR(Ds). ^ Namų namučiai, norint po smilga B. Namai – pragarai, be namų negerai PPr143. Akli namai be šunies, kurti be gaidžio Sln. Kur gyveni, tę namai, kur numirsi, tę kapai Škn. Kur duona, tę ir namaĩ Smn. Namuose ir šuva ponas Sim. Savo namuos ir kačerga gaspadinė Kzt. Gerai negerai – svetur ne namaĩ Sb. Jo namaĩ po kepure ir marškiniais (jis neturi namų) Skr. Tavo namai – vanago lizdas miške (tu neturi namų) Pin. Namai ne kiškis – nepabėgs (sakoma norint sulaikyti išeinantį svečią) Pn. Namai ne šakaliai – nesudegs Plv. Namaĩ ne lašiniai – katės nesuės Drsk. Namai ne blynais dengti – ko teip skubinies Mlt. 3. žr. namas 2: Čiutėjo, čiutėjo apie namus tas diedukas, vis tolkas buvo Žmt. Į gerus namus nuėjo sesuo Alk. Ana buvo namų bagotų TDrIV300. Ar da gi iš namų paėmė Šileikiokas [žmoną]? Sdk. Tuose namuose buvo juoda kalaitė ir juoda karvutė VoK131. Antroja pati iš pradžių buvo nieko sau: ir namų žiūrėjo, ir posūnį mylėjo LTR(Dkk). Apsidarbavau namų̃ darbus, prie butos žygius, viena J. Lik pas mane, ir, jei namų darbus gerai dirbsi, puikiai čia gyvensi J.Balč. Namų pramonė VĮ. Namų̃ apyvoka NdŽ. Namų̃ ruoša NdŽ. Namų̃ darbas (ruoša) – paliūčiai Ob. Namų išsiaustas andarokas Kš. Burnosiukas milinis, namų̃ darbo Btg. Jis pragėrė namučius Nm. 4. žr. namas 3: Tas Graužinio apsilankymas galutinai prislėgė namus rš. Broliui siuntinius siunčiu aš, siunčia sesuo, namaĩ siunčia Mrj. Tų pačių namų̃ žmogus R193. Svetimą greit pastebėsi, o nuo namų vagies neišsikavosi Jnš. Šitie namaĩ buvo darbinykai Msn. Namų̃ šlovė R193. Namų̃ valdonas R193. Abeji namaĩ lyg į vienus susiglaudžia, padaro lyg vienus KI144. Pakajus test tiemus namamus Ch1Luk10,5. Namai Aharono, nusitikėkiat ingi poną Mž464. Jozefas ... buo ižg namų ir giminės Dovydo DP39. Kožnas su savo namais (šeimyna) (paraštėje vaikais) įėjo BB2Moz1,1. ║ giminė: Bei nuėjo vyras iš namų Levi ir vedė dukterį Levi BB2Moz2,1. 5. kokia nors valstybinė, visuomeninė ir pan. įstaiga; pats tokios įstaigos pastatas: Štai nauja mūrinė mokykla, knygynas su plačiu langu, kultūros namų salė rš. Liaudies kūrybos namai rš. Respublikiniai sanitarinio švietimo namai rš. Gal sunkiai sužeistas, be rankų, be kojų ir nutarė gyvas pasilaidoti kokiuose invalidų namuose? rš. Puikiai pasirodė mokytojų namų choras sp. Vaikų namaĩ DŽ. Poilsio namaĩ DŽ. Namai, kur piningus leja I. Namai kupčystės R. | Pirmūnes pirmojo vaisiaus tavo lauko atnešk namuosna pono tavo Dievo (į maldyklą) BB2Moz34,26. Negu parašyta yra: namai mano bus vadinti namais maldos visomus giminėmus Ch1Mr11,17. 6. R301 minkštakūnių ar kitokių gyvių raginis apdangalas, šarvas, kiautas: Kaip ir daugelio kitų moliuskų, minkštas perluotės kūnas turi kietus namus rš. Varlių namai N. Straigės namai N. Kirminų namai Škn. Prisirinkau varlių geldelių ir dėlių namų̃ Slm. 7. Q19, Asv nuovala, placenta: Karvės namaĩ išėjo Jrb. Avies namuõs radau keturis aviukus Jrb. ◊ ×ámžinus namùs susibudavóti mirti: Jis jau susibudavojo amžinus namus (mirė) An. in (an) namų̃ ateĩti (nueĩti, išeĩti) ateiti (nueiti, išeiti) užkuriomis: Anas atẽjęs iš Šalavočių in namų̃ čionai gyvent Aps. Anas gimęs Žukonysnan, čia an namų̃ atẽjo Nmč. Sūnai išẽjo an namų̃ Šlčn. Nuẽjo brolis in namų̃ Vdš. kū̃dikio namaĩ; R, MŽ placenta: Namai kūdikio, gimulio įsčiuje motės J. namų̃ namuosè (namiẽ) visai čia pat, labai arti: Miškas namų̃ namuosè, ir malkų neturiam Kair. Kožną dieną trys litai, čia pat, vieto[je], namų̃ namiẽ Lnkv. taisýtis į namùs Akm rengtis mirti.

namai sinonimai

namai antonimai

namai junginiai

  • gimtieji namai, jaunimo nakvynės namai, lošimo namai, slaugos namai, užeigos namai
  • Gruzdžių specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai, Juodagalvių namai, Magdalenos prieglaudos namai, Molėtų vaikų globos namai, Nakvynės namai, Namai (J2EE), Vaiko tėviškės namai, Vilniaus specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai, Vilniaus vidurinė mokykla Lietuvių namai, Vėliučionių specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai, Čiobiškio specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai, Žydų vidurinė mokykla Menachemo namai
Ką reiškia žodis namakuris? Visi terminai iš raidės N.