smilga reikšmė

Kas yra smilga? smìlga sf. (1) Š, Rtr, NdŽ, Rsn, smilgà (4) Dsn, smilgà (3) OG229, Tvr, Aps 1. Sut, L bot. varpinių šeimos žolė su šluotelės pavidalo žiedynu (Agrostis): Smilga dirvinė (A. spicaventi) P, F. Smilga paprastoji (A. tenuis) LBŽ. Mūsų respublikoje baltoji smilga (A. stolonifera) yra viena iš labiausiai paplitusių varpinių žolių rš. Vienos smìlgos rugiuose prie lenkių J. Smìlgas nukaposim, o smulkioji žolė paliks Šd. Smìlgos kaip rugiai išaugo Pš. Ui dygo, augo smilgų lankelė KlpD8. Ant kalnelio dirselės, pakalnėlė[je] smilgẽlės JV813. Avinėlis nieko neėdė, nelietė nei smilgelės J.Balč. Nė[ra] ko karvei ėsti, vienos smilgìkės Lkv. Smilgýtė aštra, liežiuviai karvių kruvini – ėst negali Ad. O pas tave, jauns berneli, kaip smilga pavytau KlpD110. | sing. col.: Perniai pievoje daug smìlgos buvo Pc. Čia viena tik smilgà auga Aps. Rugiai –dirsa arba smìlga Ker. Pjoviau šieną – viena smilga, o dienelė tokia ilga A.Vien. | prk.: Iš tokių smìlgų (prastų, menkų rugių) mažai bus grūdų Rk. ^ Anas tokis didelis, aukštas, plonas kap smìlga LKKXIII125(Grv). Viena koja ilga, kita kap smilga, trečia kreiva, ketvirta kap šeiva! LTR(Mrk). Aukštas kaip šaukštas, ilgas kaip smilga LTR(Aln). Ilgas kap smilga, storas kap tvora LTR(Lzd). Žmogus silpnas kaip smilga VP51. Menka kap smìlga Pv. Stovi kai smìlgos (atskiri, vieniši) keli nameliai – juos kels iš te Klt. Berniokas kai smilgẽlė (laibutis) Klt. Namų namučiai ir po smilga B. Namų namučiai, norint po smìlga Sch90. Kur vėjas pučia, te smilga linksta Rk. Kas mano bus, smìlgose nežus! Mrj. Ar ne mano vyras an smilgos paskorė? (juok.) Vrn. Meškos smilga (su smilga Trg) nenudursi LTsV371(Ut). Iš smilgos javo nepadarysi Sb. Nusidaužė avinas į smilgą Ggr. Darbumelis darbumelis – kad bent nenusidaužtumi į smilgą (iron.) Klp. Ilgas kaip smilga, o vidurys tuščias (šiaudas) LTR(Mrj). 2. scom. prk. kas aukštas ir plonas: Dar tokio smìlgos nebuvo kap tu, išbalėli, dar nulūši Pv. 3. Š bot. miglė (Poa): Pievinė smilga (P. pratensis) Mt. 4. bot. lendrūnas (Calamagrostis): Ilgosios smìlgos (nendrės) Akm. Nendrinė smilga (C. arundinacea) Mt. Siauralapė smilga (C. canescens) Mt. 5. P, K, MitII139 bot. striepsnė (Melica). 6. KBII83, K, KII162, I žr. smilgenė 1. 7. R313, MŽ419, N, K bot. šluotsmilgė (Deschampsia). 8. SD161 bot. eraičinas (Festuca). 9. geležinė kartis, jungianti maniežą su smagračiu: Apvyniok smìlgą šiaudais, kad arkliai kojų nemuštų Brs. ◊ galvojè smìlgos apie niekus kalbantį: Turbūt jam galvoj smilgos – ką jis kalba! rš. kaĩp pro (per) smìlgą 1. labai silpnai (matyti): Matau kaĩp par smìlgą Km. 2. labai prisimerkus (žiūrėti): Kaip matos, jau ir jūsų, vaikeliai, akelės sunksta, žiūrit kaĩp ir pro smìlgą Ds. nė̃ smìlgai pérdegant visiškai, nė trupučiuko (nėra laiko): Nėra laiko nė̃ smìlgai párdegant Užv. smìlga dẽga rūpi, ima baimė, kad reikia suskubti: Jis pamažu pamažu grėbia, o man smìlga dẽga: ateina debesis, sulis šieną Ds. smìlgose gìmęs Grž apie nesantuokoje gimusį. smìlga pérdurti Dv labai liesas, plonas: Tai priganei karves – smìlga pérdurtai Vlk. smìlgą įstatýti [į sùbinę] vlg. nubausti, paimti į nagą: Stasiuo už sprogimą (girtuokliavimą) smìlgą į sùbinę (pašalino iš tarnybos) Krš. Visai smilgą įstatė už nekorektiškumą, piktnaudžiavimą valdžia J.Paukš. smìlga nepérdegė (nespė́jo pérdegti) 1. apie labai trumpą laiko tarpą: Smìlga nepárdega, ir vėl važiuo[ja] Plt. Smìlga nepárdegė, tai ir serga Krs. Tik smìlga nepérdegė – jau piktu Plv. Smilga neperdegė – ir vėl kitaip kalba PPr415. Smìlga nepárdegs, ir vėl prašys ėsti Slnt. 2. apie menką priežastį, dėl kurios greit pasikarščiuojama, užsispiriama: Nespė́jo smìlga pérdegt, jau ir supyko Aln. Smìlga nepérdegė, ir ažpyko Ds. Tai žmogus: smìlga nepérdegė, i ažsiširdijo Dglš. Jam ir smilga neperdegtų (nenuolaidus) Ds. smìlgai pérdegant 1. nuolat, ištisai: Nu vieno daikto dirba ir dirba smìlgai párdegant Žr. 2. dažnai: Eina ir eina smìlgai párdegant Žr. smìlgai pérduriant trupučio (neturėti) (apie laiką): Neturam laiko smìlgai párdurant Varn. smìlga rūrõj vlg. apie patekusį į keblią padėtį: O ponui jau smilga rūroj: bijo, kad jau reikės mokėti (ps.) LTR. smìlgose sùdegė Dkš apie nesantuokinio vaiko tėvą: Jo tėtė smìlgose sùdegė Sml. Jos vyras smilgose sudegė LTsV134(Šll). smìlgų tvõrą tvérti kurti nerealius planus: Aš smìlgų tvorõs nètveriu: jei statau, tai pastatau Lp.

smilga sinonimai

smilga junginiai

  • Smilga (upė)
Ką reiškia žodis smilgaitė? Visi terminai iš raidės S.