norint reikšmė

Kas yra norint? 1 nórint conj. 1. SD1 žr. 1 nors 1: Jis tai padarė, nórint nesimokinęs K. Namų namučiai, norint po smilga PPr144. Nórint ir ateis, nieko negaus J. Norint netikęs, bengi didelis B. Griaukime amžiais užverstą sieną, norint gailėtųs jos beprotys Mair. Lenkiškai šnekėjo, norint nemokėjo LTR(Pns). Aš turėjau žirgužėlį, norint mažą, ale gražų RD16. Nórint tu bijais, mirtis tačiau ateis DP583. ^ Norint tinginys, ne tuščia vieta B. Norint čia išbėgsi, kitur vargas atsitūpęs tavęs tykos B. 2. ar... ar, arba... arba: Ant pabaigos choras visas giest benedicamus norint lietuviškai, norint lotyniškai Mž497. Kiekvienas, ką gera padarys, ims algą nuo Viešpaties, norint tarnas, norint valnas būtų BtPvE6,8.
2 nórint prt., nõrint Škn žr. 2 nors: 1. Oi, lankykite, broliai, seselę norint žiemos keleliu StnD21. Užjok, broleli, užjok, dobileli, norint pas močiutės, norint pas senosios LTR(Trg). Tegul norint prieš smertį da kartą jus palaiminsiu rš. 2. Kaip pradėjo anos (vapsvos) muni badyti – norint į žemę žmogus lįsk BM290. ^ Norint pro saulę eikit (kad ir į pasaulio kraštą) B.

Ką reiškia žodis norintais? Visi terminai iš raidės N.