netikęs reikšmė

Kas yra netikęs? netìkęs, -usi part. 1. SD192, R383, K negeras, prastas, nevykęs, nieko nevertas: Oi, netìkus tavo prisiega Ktk. Kurs netinka nėkur, tas netìkęs J. Niekam netìkęs žmogus BŽ98. Vaikas netìkęs ant miego Rm. Netìkęs bernas negerai, ale jau kap merga netìkus, tai nėr aršiau Krok. Jis į darbą labai netikęs Srj. Baika, kad arklys netìkęs, ale boba graži Skdt. Šiemet liniokai labai netìkę – krenta Sdk. Tai rugiai netìkę! Km. Netìkęs kap karvė (nerangus, ištižęs) Dkš. Atsisėdai už stalelio netìkusio[je] vieto[je] JD170. Norint netikęs, bentgi didelis M. Oras netìkęs (šalta, lyja) Mrj. Gal valgis netikęs ar per maža alga? Žem. Tabakas kartais turi netikusį kvapą rš. Ir darbas darbui nelygus, ir rankos būna netìkusios KrvP(Dgč). Nuobraukos – netikèsnės pakulos, su spaliais Mšg. Mano laikrodis netikęs, tavo dar netikèsnis Kv. Netikesnė išvaizda sunku buvo bepramanyti Vaižg. Paliko pačius netikúosius ąžuolus nekirstus And. ^ Netìkęs kai apatinis girnų akmuva Smn. Blogas būsi, kad kalbėsi, o netikęs, kad tylėsi S.Dauk, LTR(Brž). Netìkęs tas paukštis, kurs savo lizdą bjaurina rš. Netikusiai kiaulei ir apie šventą Joną šaknis įšalus LTR. netìkusiai adv.; SD193: Septyniolika metų turėdamas dar netìkusiai lenkiškai kalbėdavau A.Baran. Mintis netìkusiai išreikšta NdŽ. Bet labiaus akėdami pasėtą dirvą, netikiaus įakėja sėklą rš. 2. nestiprus, nesveikas, paliegęs, silpnas: Taip netìkęs vaikas, kad nors nenumirtų Ut. Mano vyriausias sūnus sulig amžiaus yra suvis netìkęs Bgs. Kai tokia netìkus (nesveika), mažai vakaruodavo, mažai ir giesmių moka Pls. Dėdė dėlto jau nebetìkęs, kažno ar beištrauks iš šios žiemos Sdk. Perniai viškai nebetìkus buvau, nebeateidavau Skapiškin Skp. Kas tik paseno, tas nebetìkęs Ėr. Aš perniai buvau netikèsnė, šiemet esu stipresnė Sl. Netìkęs jo arklys, nepaveža tokio vežimo mažo Vžns. netikỹn adv.: Akys jau seniai nesveikos; kuo tolyn, tuo eina vis netikỹn Ds. 3. SD114,27,95,96, Krok negabus, nesumanus, paikas: Jis visai netìkęs mokinties (mokyties) J.Jabl. O penkios iž jų (mergų) buvo netikusios, o penkios tikusios DP567. | Netikusi burna R265. Snukis netikęs R265. netìkusiai adv.; SD15,1.

netikęs sinonimai

netikęs antonimai

Ką reiškia žodis netikįs? Visi terminai iš raidės N.