tolyn reikšmė

Kas yra tolyn? tolỹn adv. Rtr, KŽ; L, tolỹ 1. žr. toli 1: Aš prieky sėdžiu, anas tolỹn Žl. Pagiriškės bobos, nors žinojo Kovalius ir jų garsią vienturtę dukterį, bet tolyn kame tai gyvena, kitame gale parapijos, maž už dviejų mylių – mažai tepažino Žem. 2. K žr. 1 toliau 1: Tolyn taip darau (daryti N) R146. Tolyn eiti N. Tolyn važiuoju SD268. Tolỹn gilinas – labai mokosi Sug. Žuvelę pasiima, nugraužia ir gyvena tolỹn Gdr. Įpratę buvo reikiant paskysti ir beveizint apent į vieną būrį nesuniukus susiblokšti, tolyn tolesniai siaubti ir grobį grieti S.Dauk. Tolyn jis čionai rašo ir apie senprūsių lietuvišką kalbą A1885,31. 3. Sut šalin: Užgirsi, ko negirdėjai, jau geriau eik nuo jo tolỹn Vb. Karalius paima pirmąją žmoną už rankos, o antrajai sako: – Tu eik tolyn: aš gyvensiu su pirmąja žmona (ps.) Brž. Nelįsk prie senių – eik nuo jų tolỹn Skp. Pikti žmonys – skleisk tolỹn kokį [įtartiną] pamatęs Krš. Eikai tolyn, panele, eikai tolyn, jaunoji LLDIII320(Ob). O mes nuog grynumo kaip nuog šatono tolyn bėgame DP428. 4. Klt toliau (laiko atžvilgiu): Kuo tolỹn, vis daugyn [gyventojų] Grv. Pasku jau paaugau tolỹn, malt reikia Jsv. Tolỹn – senyn, jau septyniasdešimt baigiu PnmŽ. Į molinį puodą įdeda grietinės i suka su šaukštu: tolỹn, tolỹn i pasidaro kastinis Pgg. Kad mes dirbam, tai galim i tolỹn gyvęti Pgg. Tolỹn senam vis blogiau Vj. Tolỹn – prastyn Ėr. Tolỹ skaudy, tolỹ skaudy – jau nė šnapsas neima Jrb. Kuo tolỹ, tuo blogy, prasty Alk. Palaukit tolỹn, da nieko nesužinosit Ukm. Kuo tolỹn, tuo labyn skauda [koją] KzR. Kojos mano tolỹn eina geryn Trgn. Žmogus pradeda bijot, tai tolỹn da labiau bailė ema Pnm. O kad jau visą apmaudą ant jos nuvijo, tada tolyn jau gražiai gyveno BsPIV208. Kuo tolỹn tu girtyn, kalbyn kalbyn – ir nutilai Slm. Tolỹn daugyn – papjaus ir mum tie šernai PnmR. Jau tolỹn pradėjo statyt mūrinius [namus] Kp. ◊ tolỹn gražù visiškai ne, anaiptol: Kur tau! Tolyn gražu nuo klebono juoduko Žem.

tolyn sinonimai

tolyn antonimai

tolyn junginiai

  • tolyn į jūrą
Ką reiškia žodis tolyna? Visi terminai iš raidės T.