skauda reikšmė

Kas yra skauda? skaudà sf. (4) 1. DŽ, NdŽ skausmas, skaudėjimas: Mano skaudõs, vaikel, nebesužiūrėsi Antš. Anas be skaudõs mirė Rod. 2. Pš, VŽ1905,201, DŽ1 padaryta neteisybė, nuoskauda, skriauda: Skauda ir vargas yra kartais vienatinės priemonės žmogaus sieloj aukštesnį, tikrąjį žmogų prišaukti Vd. Juo toliau jojo, juo ilgesys augo, juo skauda sopulingesnė buvo V.Krėv. Atleisk, karaliau mielas, jei netyčia neišmintingais žodžiais padariau skaudos B.Sruog. Kas negyvena drauge su tauta, tam neskauda tautos skaudos K.Kors. 3. NdŽ skaudulys, skaudė.

Ką reiškia žodis skaudagalvis? Visi terminai iš raidės S.