vargas reikšmė

Kas yra vargas? var̃gas sm. (4) KII71, K, Š, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, (2) NdŽ, Ms, Lkv; Q283, SD387, H, R, R381, MŽ, D.Pošk, Sut, I, N, LsB176, ŠT50,282 1. SD156, SD372, LL295, ŠT137 tai, kas reikalauja daug pastangų, sunkumas, keblumas, triūsas: Var̃gas, kol užaugi, var̃gas, kol vaikus užaugini, var̃gas, kol numirei Skdv. Var̃gas buvo gyventie Dgp. Var̃gas žmogu gyvent, ka nėra sveikatos Brb. Jau čia var̃gas važiuot in mus Dglš. Ir tokis man var̃gas, kad neklauskit – aš paeit negaliu, tik dega kojos kap liepsnon Srj. Be technikos sukelt tuos akmenus vargaĩ Akn. Supuvusią nuspirkom gryčią – vėlgi var̃gas, vėlgi reikia dirbt Skp. Var̃gas lýdimas plėšt Strn. Su tais linais liuob didelio var̃go būs Lnk. Su gyvuliais var̃gas Klt. Var̃gas ravėt terp grumtų LKT250(Šd). Var̃gas su šitais paršeliais – bulbų pristigau Klt. Jiemi (vaikeliukams) var̃gas kelnes apsiaut, turì mama atnešt Kbr. Gaila jūs var̃go Lbv. Viskas su rankoms dirbamas buvo, viskas, var̃go jug reiks Ms. Kiek ana turė[jo] var̃go su šituo karve Klt. Nemoka pustyt [dalgės], ir jam var̃gas, kad nemoka – sunku [pjauti] Plvn. Oi oi, kiek var̃go, kiek sveikatos reikia su šitais vaikais! Kp. Vandenį velku karvei tokio[n] tolybė[n] – nebė[ra] var̃go didesnio Mžš. Aklas var̃gas su pijonyčiom Drsk. Su tais girtuokliais tai gyvas var̃gas Mrj. Aš tik viena da var̃guo [i](našta)

vargas sinonimai

Ką reiškia žodis vargata? Visi terminai iš raidės V.