tokis reikšmė

Kas yra tokis? tokìs, -ia (-ì) pron. demons. (3) NdŽ, DrskŽ, (4) Drsk, Dg, tókis, -ia (-i) (1) NdŽ, LzŽ, Brt; R329, N, KŽ tokỹs, -ià (4) LKKIII122(Zt) žr. toks: 1. Jau jie tokì žmonės, nieko nepadarysi! Vlk. Itai pakinklas tokìs Ad. Iš mažų dienų anas tokìs LKKIX217(Dv). Nusibodo tokìs gyvenimas Klvr. Kožnas žmogus, ale ne tokiõs širdies Kls. Tokìs gyvenimas tik žmogų gal iš kelio išstumia Smal. Jau ka tokiõ gyvenimo sulaukt dar̃, tai geriau nū numirt Rud. Tókio amžiaus labai mažai mokytų yra – reikė an lauko dirbt Kpč. Buvo ne moda vaikus vestis tokiuosnañ darbuosnan Dv. Tegu Dievas lenkia aukštai būdamas nuo tokių̃ ligų! Švnč. Jau ne tokì [blynai] kab an lajaus Lzd. Kepu kepu genelį. – Ko jis tokis margas? – Kad jo tokis darbas LTR(Kb). Jau su tokià merga buitis negadna Dv. Būdavo šeriniai šepečiai. Tokiaĩs šepečiais iššukuodavo pašukas Prng. Kamgi man tokiẽ tavi darbai?! Grv. Tókis jau žmogaus prigimimas Klvr. ║ Pareis tokìs laikas, kai po puodu septyniesa kuls (bus maži žmonės) Kpč. Tokius sėj[o] [javus], koki augo: rugius, miežius, grikius, lubinus Kpč. Taigi gyvenimėlis jau tokis, kad daugiau sunkumo kap lengvumo Lp. Kuris buvo kadai tokis vyras ant to pasaulio, idant apžieduotinę savą … malonėsp priimtų DP95. Kokia tu, tokià aš (marti su anyta) Dglš. Čia tókis oras kap Palangoj DrskŽ. Kunigas Aleksiukui rodėsi visai ne tokis žmogus kaip jis Vaižg. ^ Kokis mokestys, tokìs ir darbas Kli. Su kokiu laukymu gimė, su tokiu ir mirs Grv. Kokis artojas, tokìs ir arklas Drsk. Tėvas tokìs, i sūnus tokìs Rūd. Kokis darbas, tokis atlyginimas TŽIII377. Vis kitą regi – tokìs yra žmogus Drsk. Kokia obelis, tóki obuoliai Pls. Kokis jau protas, tokis ir gyvenimas LTR(Grv). Kokia buitis, tokìs darbas Dv. Kokia padėka namuos, tokià kapuos (nemėgo gyvo, negerbia ir mirusio) Dglš. ║ Kiškio tokìs gyvenimas: kepurę iš kailio pasiūna Rod. Tai jau tokìs gatunkas šitų kiaulių: žviegia ir žviegia Žž. ║ Jau ana tokià Dglš. 2. Tokìs bernas gražus LzŽ. Parduok man, kad tókis geras daiktas LKT369(Rdm). Tokìs didelys Vlk. Tókia stora DrskŽ. Tókis aukštas kalnas DrskŽ. Tokìs [sunkus] gyvenimas – tegu Dievas lenkia! Švnč. Skersai žmogų eina [širdies skausmas], tokìs negerumas! Drsk. Tokiùs sausus rugius sulydė! Švnč. Anas turi tokiùs didelius vaikus Zt. Iš tokių̃ menkų daigų kopūstai išauga kap katilai Str. Nu kur dabar eisi tokią̃ alkūnę, sausa – eik per pievas Švnč. Kam tu tókius slenksčius aukštus padarei, ka man kojos kliūva Kpč. Žiūro, raktas tókis gražus, auksinis Ūd. Čia tókis dvaras! Pt. Kas zo tokìs kalnas gražus! Str. Reikė būt tokiái mėgėjai šitų ledų! Pv. Tokiõs kepatys, tokiẽ karščiai buvo! Pls. Sušalau tókis šaltas vėjas! Str. Tokìs šaltas oras šiandie Švnč. Ė šitie ešeriai tokì drenūs: kap priseina, nemožna atplėšt žievė Aps. Duonos minkštimas tokìs negardus Šlčn. Ale jau tokìs žioplys – nemato, kur eina! Al. Berneli, raiteli, nebūk tokìs glūpas Vrn. O tai dėkui motinai, o tai dėkui radniausiai, ką tu manę išauklėjai tokią slaunią dukrelę LTR(Asv). ║ Papuolė tokìs vyras, kad šviesos nemačiau Smal. Ar manai, kad aš jau tokis senas, jog man ir moters nebereikia? V.Krėv. Sako, tokis gražumėlis Nemunu plaukti, jog pamačius nors imk ir mirk iš malonumo! V.Krėv. ║ Jų tókis ir gyvenimas: jis ir nepareina iš tę, tę ir sėdi Lbv. Tokìs tę protas! Mrc. ^ I guziko po smerčiai tu iš jos negausi, tokià nagas! Švnč. 3. Eiš Katris biednas, sueido tokis su tokià ir prasgyvena Rod. Tokìs i tokìs – kap žvėriukas kokis Aps. Vis atrodo tokiõs ir tokiõs [senos liepos] Rud. Kad dar̃ ir berniukai, ir mergaitės tokì DrskŽ. Senas jaunam padavė, jau ir bus vėl tokìs oras Srj. Mudu du broliukai, mudu abu toki LLDII140. ^ Ir paguldytas tokis, ir pastatytas tokis LTsV141(Vrn). Pakliuvo tokìs an tokiõ Str. Tokìs už tokį̃ eina Vlk. Tokìs in tokį̃ eina Dglš. Tókis tókį sustiko ir kieman pasvadino Grv. Tokìs tókį pagodo Pv. 4. Rš, Švnč, Mrp, Eiš Čia tóki Veisiejuosa agentai buvo žydai DrskŽ. Kušlys tókis mažytis, rainas Ūd. Buvo tókis Gimžauskas Lkm. Čia vienas tókis yr lietuvys Dv. Tokìs žmogus sakė Krok. Par jį tókis dėdė buvo LKT345(Dsn). Tokìs žmogus buvo, labai toks tvarkingas LKT234(Nmj). Kalvis buvo tókis GrvT67. Bruktuvės tokiõs buvo Vlk. Stvėrė tokį̃ andaroką ir nuej[o] tvartan kiaulių šert Kpč. Kalbus, juokingas tókis diedukas Stk. Žmogus pašnekus tokìs Mrs. Tokì senukai ramūs buvo Vlk. Piestos tokiõs būdavo medinės, kaladės tokiõs medinės Aps. Eik znokoriump tokiump, kad pasakyt, ką dirbt LKKII227(Lz). Ižg pakulų kuodelius daro tokiùs, tada riša, verpia Dv. Mūsų buvo namie tókis atsitikimas Grv. Bala buvo tókia padumta Grv. Tokióp žulikop papuoliau Lz. Juozukas visados buvo tokis paklusnus, tokis padorus, dievobaimingas berniukas V.Krėv. Senas tokìs, kurčias – rėkt reikia LKT396(Bn). Gyveno tokìs karalius Dd. Buvo tókis vienas ūkinykas Ūv. Radau namus tokiùs, užejau tokiuosna namuosna LTR(Šlčn). Viena tokià žmona buvo atejus Grv. Iš Piliakalnio buvo tokìs žmogutis Rod. Žmogus yra tokìs, susgauna gyvatę, žu ančio žuleidžia – jam nekremta Pls. Tokìs vargoninykas turėjo dukterį – tokià dokla (ps.) Klvr. Tokių̃ sausų kapotų malkų atavežė Dglš. Šaknys tokiõs buvo baltos didžiulės Kls. Namas didelis tókis Grv. Rado tokį̃ akmenį didelį ir stulpą šalia to akmenio LKT201(KzR). Kap jau išgramdai duoną, tai sugramdai tokią̃ bandukę Srj. Kas čia tokiõ yra? LKT389(Kb). Kelias tokìs bala – arkliai neištęsia Rod. Jis tókis negražus ir nedatikęs Ūd. Namie yra tilivizorius – vis tokia kina Švnč. 5. Dieną tókis, vakare kitokis LKKIX201(Dv). Ir tokià, ir tokià, buvau – ilgai slūžijau Šlčn. Ar tokìs, ar šiokis – vyras geriau kap vaikas: vyras tau padės, o dar̃ vaikai – e! Rtn. Kokis vyras, tokìs – vis vyras namuosa Rtn. Gero (sveiko) žmogaus tai čia (ligoninėje) jau nėra: tas su tokià liga, tas su tokià Plš. Bijūnėlis šiokis, bijūnėlis tokis, bijūnėlio gaili rasa baltai burną prausia LLDII209(Jz). ^ Juozapotas melagis – viena diena tokia, kita tokia LKKXVII193(Grv). ◊ kokìs tokìs koks bebuvęs, kad ir prastas: Pas kožną vieną darželis. Kókis tókis – darželis vis tiek yra Vlk. šiokìs ir tokìs nusakant plūdimą(si): Tu šiokis ir tokis! Kur sąžinė tavo? rš. tokìs ir tokìs toks ir toks: Nueik tę ir tę tokiañ ir tokiañ daiktan Lz. Vai tu tokià ir tokià, aš tau parodysiu! Krsn.

Ką reiškia žodis tokis pats? Visi terminai iš raidės T.