berniukas reikšmė

Kas yra berniukas? berniùkas sm. (2) 1. vyriškos lyties vaikas: Jau vėl gimė berniùkas, ne mergaitė Rm. Buvom nuvežę berniukelį miestan Brsl. Manas berniukáitis sveikas Lz. Mažutėlį berniukiùką paliko jį močia mirdama Trgn. 2. Švnč vaikinas: Jūs, berniukai, geltonūsiai, pasisukit mūsų pusėj Grž. Alotų berniukùs Kupišky imdavo [į kariuomenę] Užp. Mes jus prašom, berniukė̃liai, nustokit gert arielką Kp. 3. Ėr piemenukas, jaunesnysis bernas (samdinys): Aš pas jį už berniùką buvau tuomsyk Raud. 4. Klp tokia lentelė batams auti nuo kojos, ožiukas: Pasidirbau berniùką, dabar neprašinėsiu batų nutraukti Trg. 5. toks pagalys ar lentgalys paremti obliuojamai lentai: Pakišk berniùką, kad lenta krinta Jrb. 6. tokia darželio gėlė, žydinti kekėmis violetinių žiedelių: Įėjo kiaulė į darželį ir išlaužė visus berniukùs Vlkj. 7. GK1940,71 trečioji paveiksluota korta, žemys, žemukas.

berniukas sinonimai

berniukas antonimai

Ką reiškia žodis berniukinis? Visi terminai iš raidės B.