pagalys reikšmė

Kas yra pagalys? pagalỹs sm. (3b), pãgalis (1) Ms, Slnt 1. SD90, K, J, Rod atskeltas, atlaužtas nestoras medžio gabalas, medgalis: Kad būtų, kaip sakai, iš namų beeinąs buvęs, būtų ir pagalį turėjęs rankoje J.Jabl. Šuo prie žmonių taip priprato, kad su pãgaliu jo neatsimuši Jnš. Visi šauka, klyka, mušas su šakaliais, su pagaliaĩs Vkš. Pagaliu ištinku SD13. Būdavo, vyrai perjuosia (suduoda, apmuša) pãgaliu, ė anas puola, i gana Rš. Atnešk pagalių̃, pakursiu pečių Kzt. Uždėk kelis pãgalius, tegu kūrinasi Smn. Geros malkos – pagalỹs į pãgalį Vv. Durys klojimo buvo ančdėtos an pagalių̃ Lk. Du pagalaičiu malkos surinkau BB1Kar17,12. Meta šipulius ir pagalaičius po puodeliu V.Krėv. Ant baigtuvių su pagaliukais šokant JV577,(pastaba). Vaikai žaidžia pagaliùkais DŽ. | Pirštai pilni pagalių̃ (rakščių), negaliu net suriest Kzt. ^ Senelė, rodos, jau miršta: sustyrusi visa kaip tik pagalys Žem. Visą savaitę kaip pagalys gulėjai (nejudėdamas, sunkiai sirgdamas) Žem. Kvailas kaip pagalys Ėr. Pagalio du galai Gdž. Sveikam ir pagalỹs sveika Upn. Be pãgalio kiaulės iš daržo neišvarysi Sb. Su taũ kalbėk ir pagalį rankoj turėk LTR(Krč). Pri to, katram esi ką gera padaręs, tik su pagaliu telįsk LTR(Vdk). Jeigu nenori mušti, tai ir pagalio neatrasi flk. Dieną – su pagaliais, naktį – po vienais kailiniais PPr326. Su pãgaliu nu bado ginamės Rs. Tas pats: tiek su šakaliu, tiek su pãgaliu Štk. Neik iš miško be pagalio, o iš namų nevalgęs Tsk. 2. rąstas: Dremžia dremžia (pjauna) tą vieną pagalį i niekaip nesudremžia Plš. Iš pagalių̃ budavojaus pirkias Rod. Aviliai būdavo daryti iš kruglo pagalio Dv. ^ Kojos akmenų, liemuo pagalių, akys stiklo, kepurė šiaudų (medinis namas) Mrk. ◊ per pãgalį [málkos] Jnšk; nieko nepaisant, per jėgą: Par pãgalį lenda – kaip ano neleisi [į šokius]! Krš. Vištos par pãgalį lenda Ėr. Kad jis ir per pagalį malkos pultų, tačiau neatimtų B. pusañtro pãgalio Dl, Btg, Užv apie spragilą: A moki su pusañtro pãgalio kulti? Krš. vė́jo pagalỹs vėjavaikis: Kad tas mano brolis vė́jo pagalỹs Dkš. \ pagalys; pagaliui

pagalys sinonimai

Ką reiškia žodis pagalzdė? Visi terminai iš raidės P.