malkos reikšmė

Kas yra malkos? málkos sf. pl. (1) supjaustytų ir suskaldytų medžių pagaliai kurui: Vandenio – nors prigerk, málkų – nors sudek Dbk. Málkų nė pagalio nėra Jrb. Šiemet tai vien epušinių málkų prisivežė PnmR. Svetimuos miškuos málkų pirktų važinėjo A.Baran. Turi ugnį ant altoriaus pakurti ir malkų viršum uždėti BB3Moz1,7. Neprieikig tad, šiaudus atnešdamas arba malkas arba šieną, idant ugnies nepriduotumbei DP36. Jei malkos degdamos spraga – bus svečių Krkn. ^ Rudenį arklių [turguje] kai málkų (labai daug) Trgn. Kalba, kap málkas skaldo (labai garsiai?) Vlkv. Tos mergos, matytum, didelės kai malkos Jrb. Juo toliaus į mišką, juo daugiaus malkų Nj.

malkos sinonimai

Ką reiškia žodis malkpagalis? Visi terminai iš raidės M.