malkas reikšmė

Kas yra malkas? 1 mal̃kas sm. (4) 1. R, K vienu atsikvėpimu išgeriamas skysčio kiekis, gurkšnis, sriubsnis, maukas: Tik vieną malką išgėriau degtinės, ir apsuko galvą Yl. Atsigulęs atsigerk to vandens, o po kiekvieno malko tapsi vis po vieną metą jaunesnis prš. Gerą malką degtinės užlenkiau (išgėriau nemažą taurelę; patraukiau iš butelio visa burna) Škn. Tiršti malkaĩ veikiaus prisotina skilvį K.Donel. Kiek ten to pieno tebuvo – keli malkẽliai Akm. Kam malkẽlį atgaivinančio gėrimo priduoti, ką malkeliù gėrimo gaivinti KII1. Prašau į talką, gausi mal̃ką [degtinės] J. Malkaĩs geria, t. y. gurkšniais J. Kelis malkùs ėmiau – ir butelis tuščias Skr. Kartusis malkas uksuso bei tulžies pasmerkia visus apsirijimus ir girtavimus tavus DP178. Jis stuobrinę vorelkos vienu malkù (iš karto, neatsikvėpęs) išgėrė J. Vienu malku ižgert SD48. Baltrus klukšt ir išgėrė vienu malku [stiklą degtinės] M.Valanč. Į kelis malkus išgertum šitą vandenį? Skr. Per du malkù galima stiklinę išgerti Kair. | prk.: Pilnais malkais geria gyvenimo smagumynus Vd. ^ Kąsnis malką veda (užkandus norisi atsigerti) B. Priglausta sprausmė lygiu malku (vienodai) gera sulą su apatiniu savo kelmu S.Dauk. ║ vandens kiekis, patenkantis į burną, į nosį maudantis: Kad dar keletą malkų būčiau gavęs, būčiau prigėręs Kair. 2. SD373 gėrimas, gėralas: Peni jas kąsniais gardžiausiais, girdžia malkais saldžiausiais SPII101. Jei patis daktaras gėrė tą kartų malką, kodrinag ligonis tuo patogiaus gert neturėtų DP214. Malkas pro meilę (meilės gėrimas) MŽ326, R244. 3. Sut, I taurė: Dūšias savo parduosta ažu niekaniekes smagurių, ažu malką mielių SPI363. 4. puodelis: Gėrė iš taurių ir aukso malkų I. Benaitis atnešė dyninį malką pieno, sklidinai pripiltą I. ◊ kraũjo mal̃kas; Kos39 vargas, kankynė: Patropijau pataisyti daug daiktų su vienu tiktai kirviu ir kaištuvu, bet su kokiu kraujo malku! I. Lytotoj vasaroj šienauti po pelkes yra kraujo malkas I.
2 málkas sm. (1) Dt žr. 1 malka 2: Didli málkai ilgai trunka, kol išdega Dov.

Ką reiškia žodis malkaskaldis? Visi terminai iš raidės M.