patis reikšmė

Kas yra patis? 1 patìs, -iẽs sm. (4); R109, MŽ143 žr. 1 pats: Patie mano, širdžiau mano, parėjęs kūlęs, pagirk mane! JD495.
2 patìs, -ì pron. def. (4) K, pãtis (1) DP558 1. žr. 2 pats 1: Mylėk artimą tavo kaipo patis save Mž38. Jisai patis padaręs esti Vln61. Patìs per savę vaistija ir ižgydžia DP369. Ką sakai patis apie savę? DP23. Piemuo klausyt liepia teipo kaip patiẽs savęs DP248. Ateis vardan savo patiẽs DP168. Petras parodytas est pačiam sau DP198. Idant jį papenėtų savimi pačiu DP40. Patimè valgyme iž visur rodžias stebuklai DP264. Pasirodėt ... esą patime darbe Bt2PvK7,11. Mus patìs dabar draudžia bylodamas DP493. Pãtys save įpainiojo ing sopulius tūleriopus DP165. Tėvas turi gyvatą savimp pačiamp DP544. Jus kviečiu ... manęsp patiẽsp DP200. Ateis pagonai tavęspi ... patiespi MKr73. Pãtime KlG82. Ir dabotųs, kuo būtų esą ižg savęs pačių DP198. Patogiai tad juos išbarė, rodydamas patíemus sau DP198. 2. žr. 2 pats 4: Kuris ir pačius akmenis įmankštint galėtų DP170. 3. žr. 2 pats 6: Patime įnikime darbų B. Raudoniejie patime Paryžo mieste viršų gavė LC1884,20. 4. žr. 2 pats 7: Patim drūtume B. 5. žr. 2 pats 8: Viename ir pačiame garde DP245. Gali vienu patimì daiktu daug uždirbt DP388. Nepriderėjo mergai pãčiai vienai teip jaunose vasarose slapytis ir daužytis po pasaulį DP418.

Ką reiškia žodis patisa? Visi terminai iš raidės P.