kaipo reikšmė

Kas yra kaipo? 1 kaipõ adv. NdŽ; SD73 žr. 1 kaip 1: Kaipõ, o kaipõ arelkėlę gėrė? JD1414. Nežinome, kur eisi, o kaipo gi kelią galime žinot? Ev.
2 kaipõ prt. žr. 2 kaip 1: O buvo Betania arti Jeruzalės kaipo penkiolika varstų BtJn11,18.
3 kaipõ conj. 1. žr. 3 kaip 1: Bėgo kraujužėlis kaip upužis JD1131. Uršė kaipõ kvietka žydi JV20. Velyk būčia nardęs tenai žuvele, o ne čia kukavęs kaipo gegelė Nm. Puol kulkos tankios kaipo ledai RD193. Žuvis didelė iššoko, kaipo praryti jį norėdama S.Stan. Visas jo kūnas kaipo obuolys buvo sumuštas Gmž. Mylėk artimą tavo kaipo patis savi Mž38. O ta jo pati, kaipo ragana, viską žino BsMtI87. Liekanos nuo aguonų alyvos dirbimo dera vištoms kaipo geras lesalas rš. Tištas, kaipo kultūros žodis, galėtų būti skolytinis K.Būg. Žydų žemėj, kaipo šiltame krašte, žmonės nepjauna šieno M.Valanč. 2. žr. 3 kaip 5: Kaipo akis pakylėjo, Jobo pažinti jijė negalėjo Mž437. 3. žr. 3 kaip 9: Kaipo norėjo, taipo padarė Mž434. 4. žr. 3 kaip 10: Daviau ją jumus pagal to, kaipo kalbėjau ChJoz1,3. 5. nes: Kaipo gi staigu sulojus šunie, šeimyna prabudusi vagį nutvėrė S.Dauk. Kaipo gi pakilus audrai ant jūros, viso nustojo [pirkliai] S.Dauk.

Ką reiškia žodis kaipo noris? Visi terminai iš raidės K.