ragana reikšmė

Kas yra ragana? rãgana sf. (1), raganà (3b) 1. SD146,71, CII1032, R203, Kos170, N, K, Rod mit. pikta burtininkė, kerėtoja: Ragana indeda žiedų rugių po pažaste ir in linkimus, ant piestos lekia ir sako: aukštai nešk, lengvai nuleisk J. Mėnesieno[je] liuob žmonės eiti paparčio žiedo ieškoti, tikėdamys, jog radusysis gal akies mirksnė pažinti visas raganas M.Valanč. Piktos raganos, kaip kitados, Šatrijos nebelanko bent dieną Mair. Tos rãganos ant ližių į Šatrijos kalną liuob sulėks Všv. Tų raganų̃ nesu matęs, nežinau Pj. Rãganą sudegino, o tuos sūniukus užūklėjo Grv. Dvylekto[je] įeis pati rãgana, i kas tik būs be kepurelių, ana papjaus LKT42(Pkl). Vilkalotų, rãganų pirma buvo Dglš. Paims, būdavo, moteriškę, įmes į vandenį ir žiūrėdavo: jei plaukia, tai ragana, o jei ne – tai ne ragana BsMtI78. Kad ragana neužraganuotų, laikyti špygą Pn. Bene nuo tų ragų ir yra tas raganų vardas LMD(Sln). Ir ano ko pirmiausia buvusi ant visų raganų ragana DS198(Šmk). Velniai ir rãganos gerai sugyvendavo Žg. Kada būdavo viesulai, tai žmonės sakydavo: jau velnias raganą peklon neša LTR(Ant). Kitą kartą raganų buvę daugiausia moteriškų BsMtI72. Strazdas piršo sau panelę, iš po krūmo raganėlę LTR(Brsl). Turim saugotisi, idant švento Jono dieną ne taip švęstumbim, kaip jį raganos anos alba popiežnykai švenčia BPII234. ^ Tik pabobiais laksto kaip rãgana Krš. Arkliai kaip rãganos (labai sudžiūvę) Grš. Perkarus kai ragana LTR(Ds). Gajus kaip ragana skandinama KrvP(Al). Tai išdegė darbas kaip raganai alus LTR(Vrn). Gera kaip raganai pas velnią svečiuose KrvP(Al). Ko tokia susivėlus kaip Šatrijos ragana? LTR(Šmk). Minko ir kepa kaip ragana ragaišių (labai greit dirba) LTR(Ant). Suplojo kaip ragana ragaišį (labai greitai ir netikusiai ką padarė) Ds. Čia tau ne raganos alus (sakoma dirbančiam sunkesnį darbą) Bgs. Ar rãgana pristojo, kad nesiseka?! Snt. Laumė ragana pirtį kūrena – vanosis (sakoma, pamačius vaivorykštę) LTR(Kp). Ragana raganą pasižįst Sln. Ragana iš ratų – ratams lengviau V.Krėv. Boba ragana, jos kojos kaip šakės, visą svietą ji peni, o pati nuoga (arklas) Pn. 2. flk. moteriškos giminės neigiama pasakų veikėja: Lapė bėga toliau, pribėga ji didelius gražius rãganos palocius LKT196(Žvr). Viena rãgana an suolo, kaltūnai po suolu, kita rãgana an lovos, kaltūnai po lova (ps.) Ktv. Ragana pasikinkė kiaulę geldon ir važiuoja LTR. 3. prk. pikta, nesugyvenama moteris: Dabar šita ragana nori mus ubagais išvaryti V.Mont. Apsimeta senė, o širdyje džiaugiasi, ragana! LzP. Aš tekėčiau už tavęs, kad tavo motina nebūtų tokia raganà Skr. Tik dabar aš sužinojau, kokią aš rãganą (piktą žmoną) gavau Krtn. Sena rãgana NdŽ. Eik tu, ragana su ragais, gerk tu pati kavą iš sulos! Šts. Ach tu, rãgana! Pb. ^ Ir gera merga gali ragana virsti, už vyro ištekėjus KrvP. Užusėdo rãgana an savo vyrelio – nulipt nei pradėt Kp. Akyse motina, už akių – ragana KrvP(Jnš). Angelo balselis, raganos širdelė KrvP(Mrc). | Kas bus, kai dūkt ims raganos vėtros?! S.Nėr. 4. prk. bjaurybė, nenaudėlė: Močeka ragana vijo mane pagiriu, trenkė mane pagaliu Dkš. Močekėlė raganėlė mūsų nemylėjo NS1311. Busil, busil, ga ga ga, tavo motka ragana LTR(Trak). Aš tau, rãgana, duosiu, gal tu išdvėsi! (barant karvę) Ėr. Musė įkrito, ragana, į medų Šd. ^ Davė raganai lapei vištas ganyti KrvP(Mrs). 5. scom. prk. ūmus, staigus žmogus: Jis toks rãgana! NdŽ. 6. P, LBŽ, LFIII403 žr. raganė. 7. zool. lėlys (Caprimulgus europaeus): Ragana turi apie 10 colių Blv. 8. BŽ128, NdŽ zool. toks vabalas, ūsuotis (Cerambyx). 9. zool. paprastoji auslinda (Forficula auricularia): Tos rãganos pusę nugnybk – ji vis tiek, žiūrėk, bėga Jrb. ◊ rãganos arkliùkas NdŽ zool. toks vabzdžių parazitas, dedantis savo kiaušinėlius į vabzdžių lervas (Ichneumon). rãganos ãšaros Ds degtinė. rãganos káulai žibantis sniegas: Do i dabar, kai šerkšnas, tai blizga rãganos káulai Mlk. Vakare i sužiba rãganos kauliùkai sniege Dkšt. rãganų kermõšius sakoma apie blogą orą, apie pūgą: Sninga kaip žiemą. Tikras raganų kermošius rš. rãganos pãpas kaukaspenis: Ant Šatrijos kalno esą toki akmenukai su skylaitėmis pailgi ir vadinąsis „raganų papais“ BsMtl75. rãganos spjaudalaĩ 1. P, LBŽ, Ak bot. žalingasis trobagrybis (Merulius lacrimans). 2. Kos180 bot. toks gleiviagrybis (Aethalium flavum). rãganos spjáudalas KŽ tokios cikadų lervų leidžiamos putos. rãganos (rãganų) šlúota (šlúotos, šluotẽlė) Brž, Jnšk ragangrybio pažeistos suaugusios medžio šakos: Ūgiagraužių sužalotose pušaičių viršūnėse raganų šluotos rš. Seniau iš raganų šluotų vonias darydavo, vaikus prausdavo nuo sukatų (džiovos), nuo užbūrimo KzR. Anie alksniai turi daug rãganos šluotẽlių Mšk. Kūlyne auga rãganos šlúota Lnkv. Tavo galva kaip rãganos šlúota Trgn. rãganos taukaĩ žibantis sniegas: Kaip žiemą prisniegti labai, tai žiba ant sniego rãganos taukaĩ KzR. rãganos taurė̃ viesulas, vėjo sūkurys: Raganos taurė par Mockaičius parejo Brs. rãganos valkaĩ Bd nuo ligos išdžiūvusios vyšnių šakos. rugìnė rãgana Grv rugiuose gyvenanti mitologinė būtybė.

ragana sinonimai

ragana junginiai

  • sena ragana
  • Ragana (ežeras), Šatrijos Ragana
Ką reiškia žodis raganaitė? Visi terminai iš raidės R.