laumė reikšmė

Kas yra laumė? laũmė sf. (2) Ds, Rm, Šts, Rt, laumė̃ (4) K, Grš, Vrb, Skrd; R 1. mitologinė būtybė (tėvams sukeičianti vaikus, naktį slegianti miegantį, paslepianti siūlo galą ritėje, naktį velėjanti, audžianti, vaikus supanti ir pan.): Po gluosniu laumė sėdi, vaikelį supdama S.Nėr. Tėvulis kalba, kad laumę vyrai pramanė moterims gąsdinti V.Krėv. Čiučia liulia užuomaršos vaiką laũmė ir aprėdė, o tyčiõs pasmaugė J. Laumė gul ant skilvio (slegia gulintį) N. Atsigulei su kepure kaip laumė J. Tu kaip laũmės – naktį ravėji Grž. ^ Kaip laumė naktimis baldos S.Dauk, Rz. Blaškos it laumė po jaują VP9. Giriasi kaip laumę vedęs KrvP(Mrc). Nuvargęs it laumės nujotas S.Dauk. Biesas laumei ne tarnas (abu ponai) Šts. Išsižiojęs kaip laumė LTR. Gražus kaip laumės vaikas PPr284. 2. prk. kas negražus, apsileidęs (kernojant): Jis jau toks laũmė Rm. Dar nemačiau tokios laumės kap Valerka Alv. ^ Ta laumės kultuvė ten dar vaikščios! Vs. 3. kas gaudo kitus užrištomis akimis žaidžiant (lauminėjant): Laumei akis užriša, ir ji stovi kampe, iki pasislepia vaikai; paskui laumė gaudo, o anievisaip kibina. Ką pagauna, tam akis užriša kaip laumei rš. 4. B senųjų prūsų gimimo deivė. 5. vaivorykštė: Laũmė vandenį traukia Smn. 6. JR105 toks vestuvių šokis. 7. bot. skalsė (Claviceps purpurea): Laumės [rugiuose] yra juodos spalvos Jsv. 8. bot. laumšluotė (Viscum album): Beržai, į laumès išeję, laumašluočiai vadinas Šts. 9. tokia naktinė peteliškė: Tos laũmės yr drūktesniais pilvais Šts. ◊ laũmės galvà G94 kultuvės atgarsis. laũmės grū́das Bsg skalsagrūdis. laũmės júosta K, Sv, Grž, Snt, Kp, Vrb, Rm, Sem, Žml, Jon; R vaivorykštė: Laumė̃s júosta pasirodė – stos liję Grš. Laũmės júosta po lietaus pasirodė Pn. laũmės kója Prk, laũmės krỹžės BzF133 iš dviejų atvirkščiai sudėtų trikampių susidaręs šešiakampis ženklas (pentagrama), senovėje rašomas tvarte ant durų, kad laumės naktį nejodinėtų arklių. laũmės káulas navikas: Bus laũmės káulas, jeigu kaulas auga, t. y. navikas J. laũmės kultuvė̃ Vs toks plūdimas: laũmės pãpas 1. K, Škn, Kv, Ss, Tv; R kaukaspenis: Laũmės pãpas, paupiais randamas, vadinas dar kaukspenis J. 2. LBŽ bot. baltažiedis šakinys (Melandryum album). laũmės pir̃štas J, BzF66, laũmės spenỹs CI472, M kaukaspenis. laũmės plaštakė̃lė; Sut zool. kandis (Tines). laũmės riešutỹs; LBŽ bot. žr. laumriešutis. laũmės spjáudalas; LBŽ bot. žalingasis trobagrybis (Merulius lacrimans). laũmės šlúota MitII134, Mt, Kv, Rt bot. parazitinio grybelio pakenktos medžių šakos, suaugusios į šluotą: Laũmės šlúota par žiemą žaliuoja ant senos apsamanėjusios liepos, tur ant vieno stimbrio daug šakelių, metūgėlių J. Lipsiu į beržą pasilaužti laũmės šluotìkių Krkl. laũmės žìrgas J; rš žr. laumžirgis. laũmė pẽčių kūrẽna Tvr kyla rūkas.

laumė sinonimai

Ką reiškia žodis laumėpapis? Visi terminai iš raidės L.