šokis reikšmė

Kas yra šokis? šõkis sm. (2) Rtr, Š, DŽ 1. R, MŽ, N, K, M, L, KŽ, Gs, Sk, Krns, Šr, Trš, Nv, Sd, Plt tam tikro tempo ir formos judesiai, atliekami pagal muzikos taktą: Šõkių kiek tik ik valios yra daug J. Šõkiai buvo mūsų graži, dabar nebėr kaipparodyti Lk. Šokom senųjų šokiùs mes Klk. Pirmutinis ir paskutinis šõkis buvo suktinis Ūd. Šokiùs mokėjau visokius i daines Slnt. Veselę pradės tėvai, i šokiùs tus šoks Žr. Nenoriu – du šokiù pašokau, užteks Dkš. Kokie tie šõkiai daba, – o ka mes liobam šokti jonkelius, ka makai liob būs šlapi Ms. Dabar šokiùs gali ir mirdamas šokti (jie lėti) Krš. A tokie šõkiai – špygoms bados! Žr. Ilgai šokį šoko J.Jabl. Šokis vijo šokį rš. Štai špielmonai susibėgo ir savo būriškus ant šõkio skambino žaislus K.Donel. Tautiški šokiai rš. Piemenų šõkis NdŽ. Aš atėjau pašokti džiaugsmo šokio ir padainuoti vasaros dainos S.Nėr. Šok, mergele, šokiutė̃lį, kol neištekėjus, kaip pasensi, ištekėsi, šokiutė̃lių neregėsi (d.) Nč. Šõkių mokykla NdŽ. Šokit šokit šokùtį, pjaukit pjaukit kukutį (d.) Nč. | Visai gervių šeimai įgimtas paprotys yra jų šokiai T.Ivan. ^ Šokį šokt – kaip vėjas, duoną minkyt – tai tėvas LTR. 2. KII221, Sch208, DŽ1 muzikos kūrinys, pagal kurio ritmą ir stilių atliekami judesiai: Šõkį griežti NdŽ. Šõkį pūsti KI100. Muzikantas y[ra] buvęs, ans visus senus šokiùs žino Šts. Aš da padainiuosu tokį šõkį Sd. 3. L šokimas: Gražus josios šõkis, t. y. jijė moka šokti J. O klegesys, o šõkiai par Velykas! Sk. Tu dar linksmas būbną muši ir išeisi ant šokio CII574. O koks tę šõkis, kas ūliavonė be aukso žiedelio? – Menks mano šõkis JD910. 4. Mrj, Vlkv, Plv, Kbr, Alk, Lkč, Skr, Žgč, Bt, Up, Klp, Als, Dr, Žeml, Šr pasilinksminimas, vakarėlis, kuriame šokama:sienos šõkis buvo Brt. Ka šõkis būva, tai tokių vaĩkelių susirenka Alvt. Į Girkalnį nuvažiavom, į šõkį eisim Jd. Susirenka piningų, tad tą vakarą šõkį pasikela Krt. Šõkį darė i balių Bgt. Tą tatai šõkį pakels priš tas Užgavėnes Brs. Su kamašais neidavom į šõkį, skųsdavom, ka i turėdavom – laikėm į bažnyčią Kv. Tėvalis buvo pasiraukęs puikias nagineles, o po to šõkio vienys apvarčiai beliko Lnk. Nueinu kartais į kokį šokẽlį Gs. Žmonių mergelės šokyje šoka BsO34. In šokiuką eidami, už rankelių vesdami BsO8. ^ Šõky – tai ne veseilioj: valgyt negausi Kt. 5. NdŽ šokančiųjų grupė, šokėjai: Ei šoko, šoko trys šõkiai bernelių, trys šõkiai bernelių – aš viena mergelė JD448. 6. CII550, R, MŽ, N, K, LL154, DŽ, LsB290, Vv, Skr šuolio darymas, šuolis: Šoko didelį šõkį – visus penkis metrus Eig. Jis su vienu šokiù buvo anapus grabės KII143. Staigus šõkis NdŽ. ◊ šveñtojo Vìto šõkis; LL252 med. nervų liga, pasireiškianti nevalingais raumenų traukuliais, chorėja.

šokis sinonimai

šokis junginiai

  • (toks škotų šokis), karo šokis, pilvo šokis
  • Šokis su vilkais
Ką reiškia žodis šokliai? Visi terminai iš raidės Š.