pirmutinis reikšmė

Kas yra pirmutinis? pirmutìnis, -ė adj. (2) 1. R128, K pirmasis: Pirmutinis keldavo, paskutinis eidavo gultų A.Vien. Pirmutìnis jų gimęs tas vaikas Ūd. Mes čia dar pirmutìnė vasara gyvenam Dv. Sesuoj pirmutìnio bočios Lz. Jo du sūnai su pirmutinè [žmona] Vlk. Pirmutìnė [žmona] nuo Dievo, antra nuo žmonių, trečia nuo velnio Šš. Nu viršinyko pirmutìnės triūbos (sudūdavimo) piemeniui ar (irgi) reik keltis Žml. Kas pirmutìnis tą kūlį suriš, tas kitą metą nebkuls Gršl. Devyniasdešim pirmutìnių metų Dv. An rytojaus prieg pirmutìnei auštant atsivarinėjo Ivanulis Aru28(Dv). Visi vaikai pirmutìnę [mokyklą] jau išėjo Drs. Pirmutìnis (pirmo tekinimo) alus Rz. Sėstis nesisėsiu, kalbėt nekalbėsiu, pirmutinės meilės dar nepamiršau (d.) Plm. Kap jauna buvau, gal[ėj]au giedot pirmutìnė (giedoti pirmu balsu, vesti, pradėti) Aps. ^ Pirmutìniai šuniukai skęsta (sakoma, kai iš pradžių nesiseka) Grl. Pirmutiniai paskutinių neleidžia (sakoma sočiai privalgius pirmo patiekalo) B. ║ viršutinis: Drebulės tą pirmutìnę žievę nuskust, o tą baltą paviryt ir gert prieš valgį Ilg. 2. pirmykštis, senovinis: Pirmutìniai krašto gyventojai NdŽ. Velytina lietuvninkui pirmutinį padėjimą sentėvių pažinti prš. 3. SD293 geriausias, svarbiausias: Miestas pirmutinis (sostinė) SD147. Žemė ne pirmutìnė ir ne paskutinė Bn. Nežinau, kaip kitiems, o man tai esi tarp svečių pirmutinis! V.Kudir. Durnius paskutinis, o pas juos – žmogus pirmutinis KrvP(Blnk). Mylėj mane bernelis dai pats pirmutinelis (d.) Ml. Nesėskis ant pirmutinios vietos BtLuk14,8. Tėvynės interesų saugojimaspati pirmutinė partijos ir valstybės darbuotojų pareiga (sov.) sp. ║ geras, gabus, apsukrus: Darbininkas pirmutinis visada šokti paskutinis KrvP(Jnš). Ji pirmutìnė an liežuvių Mrj. 4. priešakinis, priekinis: Pirmutìniai ratai K. Tekiniai pirmutìniai ir paskutiniai J. Su pirmutìnioms kojoms ant kelių užsikabino Sch168. Gyvulys suklupo ant pirmutinių, bet tuojau vėl atsistojo A.Vien. Pirmutini arkliai N. Pirmutiniùs [dantis] man išmušė už mergas – dar kai neženotas buvau Krok. Šiandiej buvau pirmutìniuos (priekinis piemuo) Slm. ^ Kad pirmutiniai ratai nebėgs, ir paskutiniai stovės Pšl.

pirmutinis sinonimai

pirmutinis antonimai

pirmutinis junginiai

  • pirmutinis taikinys
Ką reiškia žodis pirmutinukas? Visi terminai iš raidės P.