darbininkas reikšmė

Kas yra darbininkas? darbiniñkas (-inỹkas), -ė smob. (2) K 1. sov. asmuo, priklausantis darbininkų klasei: Darbininkas parduoda kapitalistui savo darbo jėgą už tam tikrą kasdieninį užmokestį rš. Kalbėjo darbininkai, kurie savo pečiais išnešė praeito karo tragediją A.Vencl. Daugelis įmonės darbininkų žymiai pagerino išleidžiamųjų audinių kokybę sp. 2. SD316, R, J, Zt kas dirba, kas gali dirbti: Anoks čia darbininkas – tik lovoj tvarsytis J.Jabl. Atsirado darbiniñkas – duonai ėsti, žemei krėsti Užv. Reikia daugiau darbiniñkų pavadinti Vl. Baltakis darbininkų turėjo vieną posūnį ir du savo sūnu Žem. Darbiniñkų sunku gauti žodynui K.Būg. Du arkliai darbinykai buvo Rm. Darbininkai jauteliai gražiai išganyti eina į darbą riaumodami Tat. Skruzdėlės darbininkės sparnų neturi rš. Darbininkės bitys turi savo pasturgaly gylį Rdž. Mūsų darbinykai geri giesminykai Švnč. Kap aš dėjau (griuvau), dabar ta ranka ne darbinỹkė Prn. Ir gadnas esti darbinykas algos savo Mž31. Ne pataikūnamus, bet darbinykamus ... mokės DP484. Pjūtis, tiesa, yra didė, bet darbinykų yra maž BtMt9,37. Jau trys [mergaitės] darbinykùtės (jau gali lengvesnius darbus dirbti) Gs. ^ Koks darbinỹkas, toks ir pelnas Dkš. Akys baisininkės, rankos darbininkės Jnš. Iš tavęs toks darbinykas, kaip iš ožio agradnykas PPr355. 3. darbštus žmogus: Anie yr darbiniñkai žmonės: anksti kela, vėlai gula Pln. Negali peikti, žmonės geri, darbinỹkai Gs. Ana gerai gyvens: paėmė darbinỹką vyrą Kvr. Jis labai darbinỹkas, tas seniukas Mžš. Jau tas ne darbinỹkas, kad laukia pagadoj lietaus Ktk. Povilas ne darbinỹkas, matai, kaip apleido žemę Ut. Toj duktė buvo graži ir darbininkė BsV172. Darbininkas žmogus visur duoną užsidirbs Sln. Mano mergelė darbininkelė sumerkė žlugtelį į ežerelį KlpD98. Kur šviesusis dalgelis, plačiausia pradalgėlė, mano bernelis darbininkėlis, šienelio pjovėjėlis JD667. O tos mergaitės darbinykaitės lankoj šienelį grėbti Lzd. ^ Tinginys kalbas kalba, darbininkas darbą baigia TŽV599.

darbininkas sinonimai

darbininkas antonimai

darbininkas junginiai

  • fizinio darbo darbininkas, kvalifikuotas darbininkas, miško darbininkas, namų pagalbininkas/darbininkas, namų ūkio darbininkas, nekvalifikuotas darbininkas, pagalbinis darbininkas, paprastas darbininkas, scenos darbininkas, sezoninis darbininkas
  • kvalifikuotas darbininkas, nekvalifikuotas darbininkas, pagalbinis darbininkas, paprastas darbininkas, pusiau kvalifikuotas darbininkas, sezoninis darbininkas
  • Lietuvos darbininkas
Ką reiškia žodis darbininkauti? Visi terminai iš raidės D.