vėlai reikšmė

Kas yra vėlai? vėlaĩ adv. K, LsB166, Rtr, NdŽ; Q658, SD288,396, R, R331, MŽ, MŽ443, Sut, D.Pošk, KBI46, J, LL177 1. tam tikro laiko tarpo (dienos, sezono) pabaigoje: Vėlai ant vakaro N. Nuog to nusprausimo kap apsirgau, tai gana man: nei anksti ryto, nei vėlaĩ vakaro nesmaudžiau Pv. Ana ejusi vėlaĩ iš kūlės naktį Vgr. Gaspadorius išpildė visą, ką tik ponas jam liepė ir sugrįžo namo vėlaĩ naktį BM79. Nevalgęs taigi po pietų [išėjo] vėl kelmus kapot iki vėlai vakarą BsPI41. Kukavau rytelį, vėlaĩ vakarėlį, nieks n’išgirdo, nesuprato, kad mano balselis JV462. O kad aš kėliau vėlai rytelį, tai sakė anyta, kad tinginėlė LTR(Mrj). Jei kurmiai rudenį vėlai kelia žemę, bus šilta LTR(Auk). Jei nori, kad vištos nekapstytų daržų, sėk juos vėlai vakare, kada jos tupi LTR(Pn). Jei medžiai pradeda vėlai rudenį žydėt, tai ruduo bus šiultas ir ilgas LTR(Slk). Į vakarą jau vėlaĩ vėlaĩ gulsi, jau saulė seniai būs užsileidusi Yl. Ans jau vėlaĩ, matai, iš Mažeikių parsiplovė Trk. Par rugiapjūtę vėlaĩ gulam, anksti keliams Šmn. Galiu ir vėlai atgulti, nereik rytą kelti kulti LTR(Trg). ^ Nesigailėk vėlai atsigulęs, jaunas apsiženijęs LTR(Rm). 2. po įprastinio ar deramo laiko: Vėlai jau tu nuspirkai šiemet paršelius, neužaugs Klt. Per vėlaĩ padarė bacėnui lizdą Dv. Vėlaĩ pasėjau [miežius], tai neauga, vietoj stovi Jž. Vėlaĩ sėtos bulbės, da nepriejo Erž. Vėlaĩ pasėjau avižas Ker. Mūso da nesudygo: vėlaĩ tesėjėm Brs. Burokai nesudygo, tai tada vėlaĩ pasodino ropes Ant. Buvo šlapia, jau vėlaĩ labai, nei kaip susivežt [malkas] Slm. Jei nori viską iškult, tai i vėlaĩ prieina Pš. Va tau vėlaĩ išeit, reikia lėkt dryža burna (sušilus) Slk. Išsišeria vėlaĩ i išstipelioja vištos ažtat Klt. Vėlaĩ eini darban GrvT98. Pietūs vėlaĩ būdavo, kokioj trečioj (trečią valandą) Svn. Kada anksti pavalgau, kada vėlaĩ, visaip Žl. Vėlaĩ pasodinau, koki te cibuliai Klt. Vėlaĩ dar̃ žmones pradeda dirbt, po dvidešimti metų Drsk. Pelenijos dieną visi išbunda vėlai M.Katk. Ana vėlaĩ neša pieną ryto Klt. Vėlaĩ laidė karvę, tai nesuejo (netilpo) [pienas] JnšM. Vėlaĩ žanyties reik, ka turi jau dvidešimti penkis metus Kv. O kurime tiktai čėse būsi teip šūkterėtas ton vinyčion nuog jo, būk anksti, būk vėlai, nieko nesibijok apie užmokėjimą savo, kad paguldysi jampi vierną nodieją savo MP95. ^ Vėlai susiprasi ir laiko neberasi M. Kas per daug skubinasi, tas vėlai darbą baigia PPr42. Anksti balnojo, vėlai išjojo LMD(Šl), LTsV320. Vėlaĩ atsikėlęs liksi nevalgęs ir negėręs JT380. ║ pavėluotai: Sutraukti pirštai – vėlaĩ gipsan indėjo Kvr. Viskas jau per vėlaĩ buvo, i mirė Smln. Vėlai beatvažiavo gaisrinė Als. Ūminį arterijų nepraeinamumą dažnai sunku atpažinti ir todėl jis vėlai diagnozuojamas rš. Kap atsimins, ką negerai darė, bus vėlaĩ Ad. 3. paskiausiu laiku, neseniai: Čia mašinos labai vėlaĩ, tik priš pat vainas atsirados Lž.

vėlai sinonimai

vėlai antonimai

vėlai junginiai

  • kas anksti/vėlai keliasi, per vėlai
Ką reiškia žodis vėlangas? Visi terminai iš raidės V.