pienas reikšmė

Kas yra pienas? píenas sm. (1, pl. ir 3); SD153, H, R256 1. žinduolių patelių ar moterų tam tikrų liaukų baltas skystis: Pieno nebedaug karvė duoda Ob. Pirmatelė – tai tik pusė píeno Lnkv. Ožka vėl be píeno Pš. Turiu karvę su píenu (melžiamą) Mrj. Žiūrėsme: jėgu bus gera ant píeno, pasiliksme telyčėlę Mžš. Avis yra ... bandykštis, labai naudingas vilna, píenu, mėsa ir kailiu DP209. Kildytas pienas I. Pusiautraukis píenas Pc. Sustingęs pienas SD459. Su píenu atgaivinau ligonį J. Saldo píeno nenoriu Pn. Píeno rūgusio pavalgysi, tai nenorėsis gert Pls. Dobilo atolo liesesnis pienas Lk. Nugriebtas píenas Jrb. Saldaus píeno sūris Skr. Nenupiltas píenas Ds. Píeno kai [v]andenio (labai daug) Sld. Uždaviau karvei šakių, ir pasitaisė pienas: surūgsta kaip akmuo Lnk. Ateis žiema, užtruks píenas Dkš. [Karvė] tuo pačiu píenu vedė (nebuvo užtrūkusi) Grg. Antrus metus ji man tuo pačiu pienu atsivedė Ps. Mūs karvė gera – píenas su píenu (neužtrūksta) Mrj. Eisim pažiūrėt karvės – ji geran pienañ (daug pieno duoda) Vs. Ar jau visas čia ryto pienas? Alk. Į ką koši vakaro píeną, kad su vandeniu puodynę užėmei? Alk. Šita karvė didžiu pienu Šts. Ne tokio didelio pieno karvė Brš. Mano ožka didžiu pienu JD150. Aš karvytei žalio šieno, man karvytė balto píeno Grv. Mano amžiaus sulaukusi, rūgšto píeno neįkąsi Bsg. Kaipgi čia šiandie valgysim: ar su pienu, ar su mėsa? Srv. Kap užauginsim vaikus, neturėdami nė šlako pieno? Dkš. Į píeną daug nepragersi [pinigų] Rsn. Braškant pieną, randasi iš jo sviestas BBPat30,33. Daba ka surūgs píenas kai jakna Vl. Pienas susitraukė į ožio ragą (karvės mažai pieno beduoda) Šv. Píenas į ragą eina, [karvei] paėst nėr kur Erž. Karvei píeną atėmė Mrj. O ne dėl pieno aš esmu balta, ne dėl rožių raudona JV851. Karvelės priėdę pienẽlio atnešė Grv. Vaikas, sriubtelėjęs pienučio, užmigo rš. Pieneliùko pavalgysi, ir bus gerai Pc. Moma, duok pieniùko! Zt. Puodas susikūlė, pienutis pasiliejo Tat. Pas močiutę augau, pieneliu prausiau JV734. Pramanė mane pienužiu praustą, ant rožužių vaikščiojant KlvD220. Šitoj upelėj pienu teka, šitoj pievelėj šilkai želia MPs. Penėjo jį pana pieneliu Mž179. Bei ėrelio neviryk, kolei savo augyvės pieną žinda BB2Moz23,19. | prk.: Ir nei mėnulio danguje, nei vilko, staugiančio laukuos. Tik žvaigždės žiūri, lieja pieną Paukščių Taku J.Balt. Baltas kaip píenas K. Toj tankynėj grėbė šieną mergaitė balta kaip pienas (d.) Btg. Jos skaistūs veideliai kaip pienas išbalo LTR(Ldvn). Jo akys raudonesnės nei vynas, ir jo dantys baltesni nei pienas BB1Moz49,12. Baltas, kap píene praustas Vlkv. Veskim arklius tenai, tę žolė kap pienas (gera) Pls. Alus kaip píenas (su puta) Vb. Vėjis kaip pienas (šiltas) Krž. Visada nėr – kap ubagu píeno Smn. Šventas Jonas – pieno ponas PPr53. Pienẽlis yra ilga paltelė J. Kas, píeną begerdamas, dantis išdegė, tas ir į (šaltą) vandenį pučia J.Jabl. Rudenį píenas tik mylimam svečiui, o medus – nekenčiamam Trgn. Píeno marių niekur nerasi Sb. Pieno palieto visos katės laižo B. Susipranta katė, pieną paliejus Stn. Tiek naudos, kiek iš ožio píeno Vs. Iš ožio nė pieno, nė vilnos Sch92. Šite, vaikeliai, juodos karvės pienelio (sako motina, duodama vaikams vandens) Ml. ║ pl. Lp [i]daug (ppr. į indus supilto) pieno:

pienas sinonimai

pienas antonimai

pienas junginiai

  • fermentuotas pienas, geriamasis pienas, homogenizuotas pienas, kokoso pienas, kondensuotas pienas, motinos pienas, nenugriebtas pienas, neperdirbtas pienas, nugriebtas pienas, pasterizuotas pienas, sterilizuotas pienas
  • fermentuotas pienas, geriamasis pienas, homogenizuotas pienas, kondensuotas pienas, motinos pienas, nenugriebtas pienas, neperdirbtas pienas, nugriebtas pienas, pasterizuotas pienas, sterilizuotas pienas
  • Motinos pienas, Žemaitijos pienas
Ką reiškia žodis pienasunkė? Visi terminai iš raidės P.