moma reikšmė

Kas yra moma? 1 momà sf. (4) 1. SD141, R, K, Brsl, Všt, Ds, Skp mama, motina: Triobelėje rado dvi moteriški: momą ir duktę BsMtI79. Moma džiaugsmo liga serga (gimdo) PrLXVII32. Vaikas (sūnus, berniukas) tėvui lygus, ale mergaitė momai nelygi OsG144. Vaikas an mõmą glaudžias Švnč. Buvo momóp vienas sūnus ir išej[o] ãnas svietan eit Lz. Abu da – i tėvas, i momà gyvena Imb. Momà bit namie nūnaik Zt. A jau momõs neturì? Dv. Mano mõmą brolis priėmė JnšM. Ui, kad tos momos žinotų, iš gailesčio širdis plyštų N338. Momẽlė visus vaikus komandavoj[o] Aps. Mano momùtė godnai mokė ūtart Lz. Mõmule šir̃dele, ar aš mirsiu? Rdš. Pagrįžt pagrįšim, do (dar), momýt, išsivysim (pasimatysim) Str. Kai aš buvau mažučiutė, man[e] mylėjo momučiùtė Sdk. Momùte mano, saldi uogele mano, priskelk, momule, aplankyk mane siratėlę (flk.) Rod. Šiemet aš eisiu, žali rugiai palavėja (noksta), o aš momùlėp jau ne pjovėja Lz. | Daug gyvų daiktų, kurie lizde prasidėjo, tėvą su momà prastoję, penisi patys K.Donel. ^ Abu vienos momos nevertu B. Skola – ne moma PrLXVII18. Tėvo bei momos rankos švelnos (tėvai tik gero linki vaikams, jų neskriaudžia) B. Momos, ne tėvo veislė (motinos, ne tėvo palikimas) ST611. Kelionėj būna diena momà, o diena – močeka (vieną dieną gerai, o kitą blogai) Dv. 2. Lz, Drsk bičių motina: Anas ūgena momàs Aps. Momà tryspenki metai gyvena Aps. Bičių daug, ė momẽlė viena Vdš. 3. Rš gimda.
2 moma sf. žr. momuo 2: Negalėsi išgyti nuog padų kojų iki momos BB5Moz28,35.

moma antonimai

Ką reiškia žodis momelis? Visi terminai iš raidės M.