šventas reikšmė

Kas yra šventas? 1. turintis labai kilnų garbingą tikslą 2. brangus širdžiai, keliantis didžią pagarbą 3. pagarbiai saugomas, laikomas iš pagarbos neliečiamas 4. kurio nebeabejojant reikia laikytis, pripažinti, kurio negalima paneigti, pažeisti 5. tvirtas, nekaitaliojamas 6. visiškai tikras, neabejojamas 7. neturintis blogų savybių, labai žmoniškas, doras 8. nekaltas, be gudrumo 9. viską pakenčiantis 10. ramus, tylus 11. niekieno netrikdomas, nedrumsčiamas 12. labai geras, lengvas, nevarginantis 13. neprilygstamo tobulumo, vertas visų didžiausios garbės 14. kylantis iš Dievo, dieviškas 15. krikščionių bažnyčios po mirties pripažintas tikinčiųjų gyvenimo pavyzdžiu, stebuklinga galia globojančiu tikinčiuosius 16. duotas pagal kurį nors šventąjį 17. susijęs su religiniais daiktais, vietomis ar laiku vartojamas religinėse apeigose 18. vykdantis garbingas bažnytines pareigas 19. pašventintas 20. turintis nepaprastos, stebuklingos galios 21. sukeltas religinio nusiteikimo 22. pasižymintis dideliu religingumu, gyvenimu pagal tikėjimą, dievobaimingas, pamaldus 23. niekada 24. susiprasti, susiprotėti 25. ramu, tylu 26. krikštasuolė 27. nevalgęs nešeriamas 28. nevalgęs, tik rūkydamas 29. gera, lengva 30. tylu, ramu 31. nieko nevalgęs 32. įprotinti 33. basas 34. jonvabalis 35. jonažolė 36. kuris nevalgus 37. boružė 38. šventraštis, biblija 39. popiežius 40. vienuolis 41. slankiojimas, dyrinėjimas 42. beturtis 43. kas priėmęs krikščionių tikėjimą 44. lapkričio 1 dienos katalikų šventė, skirta paminėti nežinomiems šventiesiems 45. visai visi, visi visutėliai

šventas junginiai

  • šventas tekstas, šventas žmogus, šventas(is)
  • šventas tekstas [V4.1]
  • Šventas (Zarasų r.)
Ką reiškia žodis šventasis? Visi terminai iš raidės Š.
Draugai
Vertimas internete