vietomis reikšmė

Kas yra vietomis? viẽtomis adv. Rtr, viẽtomi DrskŽ, viẽtom DŽ, NdŽ, viẽtoms Trš, Šv, viẽtums Klm 1. D.Pošk, NdŽ, KŽ, Dv, Sn, Šn kur ne kur, šen ten, vienur kitur: Vietomis tebeturima dar ir senesnių lyčių A.Sal. Del valgymo viẽtoms i gerai buvo [tarnauti], viẽtoms i prastai Lpl. Sakė – vietom perkūnija Ktk. Tai va – viẽtom lyja, viẽtom nelyja Bsg. Yr viẽtoms sniegiuko KlvrŽ. Viẽtom pusnis kad suvertė, Dievuliukau! Mžš. Būdavo alkana karvė, tai plėšia, lekia, o dabar viẽtom nugriaužia, viẽtom žolė stovi Mžš. Ežeriokas nedidelis, viẽtom gilus Ign. Viẽtom būdavo pogiliai, o viẽtom sausa – perbrendi [Šventąją] Kvr. Viẽtom Nemną možna perbrist Drsk. Viẽtomi sirgo [šiltine], galvos liko kap kulnai Vs. Plaukai smunka viẽtom Žl. Jos veidas dar visai jaunas, bet išblyškęs ir jau vietomis raukšlėtas J.Bil. Sienos šitos pilies, kaip galima regėti, numūrytos iš akmenų ir tik vietomis plytų A1883,242. 2. kai kada, kartais, tarpais, retsykiais: Viẽtoms turėjom lig dešimties penkiolekos kiaušinių Trk. Aš viẽtom i paraudu, o viẽtom nebegailiu jo Mžš. Ana viẽtom nežino, ką kalba Mlt. Juokas, kvaka, a reik a nereik, viẽtums nušneka DūnŽ. Viẽtums visai be reikalo kišýs [į vaikų reikalus], ne tavo jug reikalas DūnŽ. ║ kai kuriais atvejais, tam tikrais atžvilgiais: Viẽtom geras vaikas, viẽtom – nelabai Mžš. Nedurna Zyta, viẽtom i labai gudri, al vis tiek vieno šriūbo trūksta Mžš.

vietomis junginiai

  • sukeistas (vietomis)
Ką reiškia žodis vieton? Visi terminai iš raidės V.