visai reikšmė

Kas yra visai? 1. visiškai 2. visa i prapult Arm Kur prieg pieskėj, visa i išdegė Rod Sa visa i negali LKKXVIII164 Ne visai iškepta žąsė LKKXVIII164 Mano balsas sugedo visai Grv Lietuvoj gi visai kitaip kalba Mlk Visa i mažai kas laiko bičių, sunyko dar Dg Čia jaunas gražus, akių neturi, suprato, kad jau visa i nematis Lp Tokia čėplia, visa i jau menkutukė Pv Ir mūs trobos striekas jau visai nuplyšęs Lš Šieno grebot visa i negaliu Ūd Kai susimina sniegas, tada visa i gi negali atkast takų Žln Palaidinis tai visai kūdas, tik pelus gal ėst, ir arklio mėšlą duoda Rud Ta avis visa i visa i užpakalį velka a pjaut, a ką Jrb Anąsyk visa i jau ėjo kniubo, ėjo kniubo Jrb Ta motina sena, ale visa i kalbos neturia Erž Kriūkai visa i nudilo, o naujų niekas neperka, durys baigia išgriūt Vdžg Liepė visa i nieko šiandie tiems viščiukams neduot, o tu kiaušinių užšeri Smln Jau aš in jas ir akis padėjau visa i Srj Nori smulkiai malti , tai nuleidi visa i, kaip tiktai nesisiekia apatinio akmens PnmŽ Jam visai nė kam ko Snt Papaiko mergiščia visai Plv Tie kareiviai atėjo ne visa i blaivi Plšk Tą karvę paliko pjauti, tik baubs, kauks, visa i pieno nebebuvo Yl Visa i rudenį parejom, o po Visų šventų buvo jau Pp Dar visi nauji gyventojai , visai kitokie iš Belarusijos, iš kur Kls Ta mamunelė visa i jau kojėms nebepaejo Sd Sako, Vilimėnė jau toki yr visa i slabni Trk Motriškos negerdavo, kitą kartą visa i negerdavo Jdr Ne tei visai maža, pusė bėdos karvytė p Sdb O ans jau gulėjo jau visa i blogas Žeml I daug žvejų visa i nebžvejos i vis tiek valstybei nuostolis Plng Kaimynas visa i paseno, aną karšina vaikai Klp Seniau su pjautuvu pjovėm, o dabar visa i kitas gyvenimas Žsl Ant senatvės plaukai pradeda smukti, paskuo visa i nusmunka Pln Visa i negera ė sat, kad neklausot Kin Ne ką, visa i mažai teuždirbo, jau sunkiai dirbdavo Kv Muno jau amžius netoli, jau visa i matyti Grd Ausia ta visa i negirdu Stl Šeškėnė senikė visa i jau marinama Žlp Kai lazda sukumps visa i ji Nmk O dar visai neseniai taip buvo gražu šiuose kalnuose J Bil Bet ji dabar visai ne jauna, tik susilenkus kaip lazda, be dantų V Krėv Vis dėlto kunigas Mackevičius pastebėjo, kad ji ne visai pritaria tėvui ir broliui, o mielai palaikytų jo nuomonę V Myk Put Oda jųdviejų buvo visai tamsiai raudona, veidai liesi, rūstūs taip bent atrodė Mš Aš nenoriu jo visai atiduoti tau A Vien Vest Tamošiui pats jau laikas Jis visai jau nebe vaikas K Bink Aš jį pirmą kartą matau ir visai neprašiau, kad jis mane užtartų ar ką K Saj Antanėlis tuoj vėl uždėjo ranką Kazytei ant peties, pagalvojęs visai apkabino ją per pečius J Balt Uošvė, sužinojusi, kad Antanas nori atsiskirti, visai užsiuto, pro žentą skersa vaikščiojo V Bub Devynis rytus migluže miglosiu, o šį dešimtąjį visa i netekėsiu LB58 Už rankelės paėmė, klausinėjo motinėlė, ar jau visai sugrįžai LTR Aš išjodamas į karą, aš palikau mergužėlę visa i jaunų metelių Grl Kur aš dabar pasidėsiu visa i siratėlė JD1244 Senų senovė je vanagas su višta visa i nesipyko Plv Tas velnias visai nusijuokė BsPIV56 Tik pamatė, kad jo turtas vis mažyn mažyn, ir visai žmogelis nusigyveno LTR Reikia iš trijų atskirų laukų paimti po vieną akmenį ir juos padėti klojiman arba klėtin, tai tų javų ar grūdų pelės visai nelies LTR Ar tu jau visa i padūkai taipo begyvendams K Donel Moters Ar jau mes visa i pasiduosime gėdai K Donel Vaidevutas būs viešpačiu kaip pirma buvęs, bet ne visai S Dauk Ka tėvas miršta, pusė našlaičio, o ka motyna visa i našlaičiai Sd Teisybės neieškok, nerasi, jos visai nėra LTR i nebent

visai sinonimai

visai junginiai

  • visai išprotėjęs, visai ne, visai neilgai, visai nesvarbu, visai priartėti
Ką reiškia žodis visaik? Visi terminai iš raidės V.
Draugai
Vertimas internete