vanagas reikšmė

Kas yra vanagas? vãnagas sm. (3b) K 1. Q510, SD145, SD113, SE148, R, R157,187,211,342, MŽ, MŽ248,281, Sut, K, I, LL51, Rtr, Š, Šlč, DŽ, FrnW, Cs zool. vanagų pošeimio rūšis, plėšrus paukštis trumpu lenktu snapu ir aštriais nagais: Vanagas kiškinis, kiškiaimis SD314. Vanagas paukštinis N. Vanagas peliogaudis E. Vanagas rudokas (Telio tinnunculus) N. Širšinis vanagas (Pernis apivorus) N. Vanagas vištinis (Astur palumbarius) E. Balandinis vãnagas NdŽ. Raibasis vãnagas NdŽ. Zuikių vanagas BzF194. Vyturių vanagas LL60. Su vanagu medžioju R59, MŽ78. Kaip pelė iš olos išlenda, vãnagas pagauna J. Vãnagas puolė balandį BŽ267. Maldynų vanagas Blv. Vanagui velniui tinka drėgnos girios, ypač upių pakraščiai Blv. Vãnagas su ilgais labai nagais, snapas pariestas Mrc. Gegutė, kai nustoja kukuoti, vanagu virsta LTR (Aln). Mun vãnagas buvo įsisukęs tarp vištelių Yl. Vãnagas aždraskė vištą Grv. Vãnagas, kad ans paema grobį, tujau ans atvertęs aukštynelkas parrėža su snapu Sd. Vaikai vištukus dabojom nuo vãnago Tlž. Vãnago ir žąses bijo Aps. Dabar i tų vanagų̃ nebeliko – kas gi viščiukus beišnešios? Mžš. Vanagaĩ didiejie išnyko Antr. Einam vanagų̃ mėtyt iš lizdų, varnų Kpč. Mažu ką vãnags ir kiaunė kopinėdama smaugė K.Donel. Nelopyk ir nesiūk ant savęs, nes vanagas vištas nuneš LTR (Ob). Žemės nešluok pušine, bo vãnagas vištą paneš (nuneš) Nmč. Kad vanagas vištų negaudytų, arklio kaukolę reik kur ant baslio pamauti LTR (Sln). Ans pakabino tą vãnagą py aukštos štangos, ka kiti vanagaĩ bijotų Klp. Kur gandro lizdas, tai vãnagas tę neis Gg. Lėkdamys vanagai pažemiais sklando, balandžiams ir gaidžiams nutver už sprando D103. Ženyjosi pelėda su baltuoju vãnagu JV963. Ir atlėkė vãnagas, tas raibasai paukštelis, jis išdraskė mūrinį lizdelį DrskD252. Piemens išdraskė mano lizdelį, vanags išgaudė mažus vaikelius LTR (Pg). O tas vanagėlis, paukščių ciesorėlis LTR (Pg). Atlėks vanagẽlis, papils margas plunksneles (d.) Lz. Ne dėl tavę, vanagė̃li, vyšnių uogos sunokytos (d.) Ūd. Vilkelis ožką, vanagėlis vištą, o tas jaunas bernelis seną ožką NS29. Vanagaitis N. Vanagáitis kartais cinkt i nudauža vištalį Yl. Vanagiùkas NdŽ. Viens nešvankėlis mėsinėjo vãnagą juodą K.Donel. Vanagas vištą sudakanojo S.Dauk. Jeib jo nevalgytumbit: erelį, vanagą, žuvėdrą, raragą, lingę ir kas jos veislės yra BB3Moz11,13–14. Kačeib est bėda tai vištai, ant kurios vanagą gaudo, bet labiaus dabar didesnė bėda esti vanagui, kad jį sugauna MP80. | prk.: Par didįjį karą girdėjom, ka vokyčių gelžiniai vanagiùkai laksto Krš. ^ Tyko kai vanagas MŽ, N. Kriūkai (pentinai) žuslenkę kap vãnago Rod. Išpurtino kaip vanagas vištą LTR (Gdr). Prarijo be duonos, be druskos, kaip vãnagas vištą Snt. Kaip vanagas peš vištą, taip mane draskė M. Puolo kaip vanagas ant vištų BsMtII108(Sv). Negraži kap vãnagas Dglš. Vaikai kaip vanagaĩ, nagus ištiesę – tik duok Rdn. Plėšės, draskės [kaime] del žemės kap tiej vanagaĩ DrskŽ. Uždirba daug, ale ir y[ra] juodi – kaip vanagaĩ Trk. Rankos jo kap vãnago lopos – grebia visa DrskŽ. Nagus tùri tai tùri – kai vãnagas (kaupia turtą) DrskŽ. Pula visi kaip vanagaĩ – tik mun, mun! Krš. Arielka geltona kaip vãnago akis J. Ateina koks ponaitis su striuka mundiraite, su akulioriais ant nosies, nosis kuprota – kap vanago LMD (Ldvn). Mokia kap vanagėlis žvirblį! Lp. Jis sudžiūvęs kai vãnagas Jrb. Akys kaip vãnago JT307. Imdamas tur[a] vanago akis, atiduodamas – šunies VP18. Prašo akim sakalo, ataduoda – vãnago Dglš. Kas anksti rytą klykauja, tą vakare vãnagas pagauna Snt. Ant vanago visos varnos iš vieno eina LTsV248(Vdk). Gyrėsi gaidys, kad vanagą nubaidys LTR (Srd). Alkanam vanagui ir varlė mėsa LTsV317. Vaikai vanagaĩ, kam[e] y[ra] tėvo piningai? – Klėtė[je], rėtė[je], uždurė[je] End. Naudos kai iš balandžio: vanagui – mėsa, vėjui – plunksnos LTR (Rs). Paukštis augint – kas iš jo: vėju – plunksnos, vãnagu[i] – mėsa Mžš. Dešims vanagų vieną vištą peša LTR. Jo moma vãnagas vãnagu [i](labai negraži)

vanagas sinonimai

vanagas antonimai

vanagas junginiai

  • Alfonsas Vanagas, Antanas Vanagas, Juozas Vanagas, Vygantas Vanagas
Ką reiškia žodis vanagienė? Visi terminai iš raidės V.