mažu reikšmė

Kas yra mažu? ×màžu prt., mažù; R gal: Màžu nusišvies – tik jau visada nelis Kt. Màžu turi ką valgyt? Vlkv. Pas jus màžu lapių nėra, kad vištų negaudo? Šk. Màžu turi pinigų paskolyt? Šn. Neverk, mergužėle, mažu mano būsi KlvD102. Màžu ką neprietelius žmogus mums numušė šaudams K.Donel. Tu mažù sergi? K. Mažu galėtų penki dešimts teisiųjų mieste būti BB1Moz18,24.

Ką reiškia žodis mažuities? Visi terminai iš raidės M.