sodas reikšmė

Kas yra sodas? 1 sõdas sm. (2) KBII53, K, DŽ, KŽ, (4) GrvT46, Btrm, Plm, Rud, Rod 1. SD331, R, MŽ, N, Sut, M, J, L, Š, NdŽ, Dkš, Plv, Ps, Dgč, Prng, Lz, Rud žemės plotas, kuriame auga vaismedžiai ir vaiskrūmiai; patys tame plote augantys vaismedžiai ir vaiskrūmiai: Perniai visiem pilnūs sodaĩ lūžo obuolių Pbr. Sodas pėroms (pėrais) apdarytas B. Kiek metų tam sõdui, kaip sodintas? Ėr. Sodelis buvo ilgas, turėjo bent kelias dešimtis čiepų Vaižg. Tę buvo didysis sõdas, o šičia prie šulinio sodžiùkas Skr. Ažuvedė sõdą OZ49. Medžiai sõduos gražiai pilni Sch249. Mūsų sõdas visai baigia nykt Plm. Keturiasdešimt metų sõdas – baigta, nebė[ra], naują sodink Mžš. Sodẽlio kas neturi, tai jau apsileidimas LKT252(Ėr). Anais metais iššalo sõdas, liko penketas obeliočių Mlk. Sodam tai gerai, kaip tokis pavasaris Ktv. Nei mano vaikai sõduosan lindo, niekur Dglš. Visi sodañ susėdę Žrm. Sõduosan obuoliaut jojam Švnč. Vei, ką sõdai mums margai žydėdami rodė, tas visas gėrybes jau kampe pakavojom K.Donel. Tas sõdas želiamas, tai ir šieno užtenka Rm. Apie sodą eglės žaliavo J.Jabl. Einu per dvarelį, per vyšnių sodẽlį, ir sustikau bernužėlį vyšnelių sodẽlin DrskD17. Apvynėli žaliasis, puronėli gražusis, tave sode sodino, mane jauną augino JV677. O niekur nėra tokio sodužėlio kaip mano tėvelio (d.) Nm. Kai sodè kukuoja, tai bus nabašnykas (priet.) Str. ^ Žiūrėk lauko vasarą, o sodo – rudenį LTsV378(Vrn). Sõdo nesodinęs, ė obuolių nori Lel. ║ vaismedžių vaisiai: Mas savo sõdą apgulniai pardavėm Skrb. Šįmet, atrodo, bus sõdų metai (gerai derės) Mrj. 2. Š medžiais apsodintas plotas, parkas: Botanikos sõdas DŽ. Dekoratyviniai sodai įrengiami miestų, rajonų, gyvenviečių centruose rš. 3. Slk, Skm, Skp, Žl, Užp, Alv etnogr. vestuvinis papuošalas, kabinamas per vestuves ties stalu: Nuo lubų leidosi sodas, padarytas iš šiaudų J.Balt. Sõdą rengt eina, i lopšį pakaria Dbč. Visos sueinam, sodùs taisom Ds. Jeigu sõdo nederėste, kur jūs marčią savo dėste (d.) Šmn. Svotai turi išpirkt sõdą, o moterys derėdamos dainuoja Brž.
2 sodas sm. paveldima žemė, buveinė: Tada jūs sugrįšite jūsų sodana (taisyta iš ing jūsų sodą), kurį jumus daviau BB5Moz3,20. Duokiat ir mumus sodą (paraštėje žemę valdenę) tarp mūsų tėvo brolių BB4Moz27,4. Eš tau nesa namus pabudavojau gyvenimui ir sodą, kur tu amžinai gyventumbei BB2Krn6,2.
3 sòdas sm. sing. (2) LD214(Lbv), Al, Plv žr. 2 soda: Viktaru[i] sòdo šiandiej tai reikia – susirietęs gatavai Slm.

sodas sinonimai

sodas junginiai

  • botanikos sodas, vaismedžių sodas, zoologijos sodas
  • vaismedžių sodas, zoologijos sodas
  • Botanikos sodas, Kairaku-en sodas, Kauno botanikos sodas, Klaipėdos universiteto botanikos sodas, Lietuvos zoologijos sodas, Vilniaus universiteto botanikos sodas, Zoologijos sodas
Ką reiškia žodis sodauninkas? Visi terminai iš raidės S.