didysis reikšmė

Kas yra didysis? didỹsis (dìdysai, dìdžiasis, dìdžiasai), didžióji (didė́ji Gs, didė́ja Ds) adj. emph. žr. didis: 1. Didysis pirštas N. Man dìdžiasai pirštas nuo amžių nesveikas PnmR. Didysai ežeras Lkm. Dìdžiasis šaukštas Lkv. Didė́ji skepeta Pgg. Kur didė́ja adata pasdėjo? Vžns. Išsirinko patį didįjį arklį J.Jabl. Tas dìdžiasai nustumia mažuosius paršiokus, ažtat ir kūdi Ut. Didėsės ramunės niekai, mažosios kvepia Vl. Anų didžióji (didysis kambarys) didesnė už mūsų Skdv. Tėvas pasiėmė pryšininkę ir kamarą, vaikas – dìdžeinę (didžiają) Pgr. Didė̃msiom šakėm mėžia Ds. Po skliautais į pietus buvo durys, didžiosioms vadinamos S.Dauk. Didysis rutulio skritulys Z.Žem. Didžiosios raidės J.Jabl. Didysis baublys (Botaurus stellaris) turi savotišką, toli girdimą balsą T.Ivan. Didėsės, ilgosės sparnų plunksnos R323. 2. Didžiųjų žmonių nelabai mirė, tik mažiukai Ss. Didžioji mergė esi, turi rinkti rugius, duoną minkyti Šts. Didė́ja mergiotė jau penkiolikos metų Skdt. Kur mano vaikai didíejai? Brsl. Pats dìdisai tai Vilniuj gyvena Ut. Ir jis kraustė, ir pradėjo nuog didžiojo iki jauniausiojo BB1Moz44,12. 3. stiprusis, smarkusis: Mumus parodyta yra didėji ir karštoji meilė DP192. Verkė seselė didė̃sės valnystėlės LB51. 4. svarbusis, žymusis: Numirė po dìdėjam karu Drs. Didė́ji karė užėjo Skr. Rygoj gyvenau, kol didė́ja vaina ate[jo] Dsn. Veiksnys ir tarinys yra didžiosios sakinio dalys J.Jabl. Buvo didžioji savaitė (paskutinė savaitė prieš Velykas) rš. Prieis didė́ji pėtnyčia DP213. Didimęjime četverge DP139. Sakramentas įstatytas yr ant didė̃sios mišios DP268. 5. ypatingas: Tos mergužėlės prasti rūbužėliai, didžioji išmintėlė LB43. ║ galingas, žymus: Mūsų didžioji tarybinė Tėvynė yra Tarybų Sąjungos tautų draugystės tvirtovė, taikos visame pasaulyje tvirtovė (sov.) sp. Didžių̃ didžiáusysis KII328. Atvažiuos didieji (valdžia), kaip šunys piktieji LTR(Pnd). 6. ilgasis (laiko atžvilgiu): Garbė būk ... ant amžių didžiųjų Mž74. 7. istor. kai kurių monarchų, kunigaikščių ir pan. titulas: Vytautas Didžiasis Lietuvos kunigaikštis S.Dauk. Aleksandras Didysis buvo makedonių karalius J.Jabl. Kunigas didysis (pralotas) SD289. 8. pats, tikrasis: Lig didžiųjų (vėlyvųjų) pusrytėlių gulėsi gulėsi LTIII421. 9. prastai sumuštas (apie sviestą): Tau bemušant [sviestą], visada pasidaro didỹsis Gs. Ilgai nesusimuša sviestas: matyt, bus dìdžiasai Slm. Sviestas didysis kaip putra Skr. ◊ po didžiúoju lángu sėdė́ti būti nuotaka: Aš tau atnešiu, kai tu po didžiuoju langu sėdėsi Kt.

didysis sinonimai

didysis junginiai

  • Didysis Magribas, Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis, didysis apuokas, didysis margasis genys
  • Didysis Magribas
  • Albertas Didysis, Aleksandras Didysis, Amudarjos didysis plokščiašnipis, Didysis Airijos kanalas, Didysis Arberis, Didysis Artezinis baseinas, Didysis Blasketas, Didysis Dzūkijos akmuo, Didysis Ergas, Didysis Irgizas, Didysis Jenisejus, Didysis Juganas, Didysis Kinelis, Didysis Kinijos kanalas, Didysis Lokių ežeras, Didysis Magelano Debesis, Didysis Menderesas, Didysis Oriono ūkas, Didysis Palūkstis, Didysis Raistas, Didysis Rosarijas, Didysis Rytų Ergas, Didysis Salymas, Didysis Tukumanas, Didysis Uzenis, Didysis Vakarų Ergas, Didysis Vandenskyros kalnagūbris, Didysis Vergų ežeras, Didysis Vilniaus Seimas, Didysis Vilniaus herbas, Didysis Zabas, Didysis anglų-lietuvių kalbų žodynas, Didysis apuokas, Didysis asiūklis, Didysis auksinukas, Didysis aštuonetas, Didysis baltasis garnys, Didysis barjerinis rifas, Didysis baublys, Didysis citrinmedis, Didysis dančiasnapis, Didysis debesylas, Didysis drebulinis ūsuotis, Didysis dviuodegis, Didysis einis, Didysis erelis rėksnys, Didysis eršketas, Didysis flamingas, Didysis geizeris, Didysis genys, Didysis guramis, Didysis hadronų priešpriešinių srautų greitintuvas, Didysis hipopotamas, Didysis juodmargis, Didysis karališkasis laumžirgis, Didysis karviaganis, Didysis ketvertas, Didysis kiskadas, Didysis kormoranas, Didysis kunigaikštis, Didysis pelėausis, Didysis perlinukas, Didysis pilkasis garnys, Didysis plukenis, Didysis plėšikas, Didysis poliarinis kiras, Didysis prūsų sukilimas, Didysis puikiažygis, Didysis puošniažygis, Didysis riftinis slėnis, Didysis rojaus paukštis, Didysis skydvabalis, Didysis sprogimas, Didysis stepinis tetervinas, Didysis suplėšymas, Didysis tautų kraustymasis, Didysis tinamas, Didysis valymas, Didysis ąsotenis, Didysis ąžuolinis ūsuotis, Didysis Šuo, Didysis šarvuotis, Didysis šliužas, Didysis šuolis, Didysis Žužujus, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Didysis kryžius, Erodas I Didysis, Gnėjus Pompėjus Didysis, Justinianas Didysis, Karolis Didysis, Karūnos didysis vėliavininkas, Lietuvos didysis etmonas, Lietuvos didysis iždininkas, Lietuvos didysis kancleris, Lietuvos didysis maršalka, Lietuvos didysis pakamaris, Lietuvos didysis raštininkas, Lietuvos didysis sekretorius, Lietuvos didysis taurininkas, Lietuvos didysis vėliavininkas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didysis kryžius, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didysis kryžius, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didysis kryžius, Pilkasis didysis ilgasparniukas, Vytauto Didžiojo ordino Didysis kryžius, Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didysis kryžius, Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius
Ką reiškia žodis didysta? Visi terminai iš raidės D.